لیست مؤسسات تأیید صلاحیت شده برای آموزش کارکنان دولت به تفکیک استان‌ها (آخرین به‌روزرسانی در مورخ 01/10/1396)

دانلود آخرین لیست مؤسسات تأیید صلاحیت شده برای آموزش کارکنان دولت

دانلود بخشنامه جدید اعتبارسنجي و تعيين صلاحيت مراكز و مؤسسات آموزشي

منبع: سایت سازمان اداری و استخدامی کشور