اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (تصویبنامه شماره 75757/ت54655هـ مورخ 21/6/1396 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- اتاق اصناف ایران

هیئت وزیران در جلسه 19/6/1396 به پیشنهاد شماره 66715/34049 مورخ 13/6/1396 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (15) آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169)‌ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 46906/ت53401هـ مورخ 24/4/1396، عبارت "در صورت عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش یا عدم ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های خرید و فروش به سازمان امور مالیاتی،" به عبارت "عدم نصب یا عدم استفاده از سامانه صندوق فروش فروشگاهی یا عدم ثبت صورتحساب خرید و فروش،" اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.