ایندکس مطلب

اطلاعیه‌های ارزیابی عملکرد سال 1398

سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تحقق ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی، اطلاعیه‎هایی را برای مدیریت هر چه بهتر فرایند ارزیابی عملکرد صادر کرده است.

این اطلاعیه ها را می توانید از لینک‎های بالا به تفکیک (مشترک سطح ملی و استانی / سطح استانی) مشاهده کنید.