انتشار نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت سازمان اداري و استخدامي كشور، آن سازمان در اجراي تكاليف قانوني خود در چارچوب اسناد بالادستي گوناگون همچون سياست‌هاي كلي نظام اداري، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و به‌خصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداري-دوره دوم(۱۳۹۷-۱۳۹۹) كه در آن موضوع "تدوين و استقرار نظام نظارت مردم و تشكل­ها بر عملكرد و خدمات دولتي و ارائه گزارش‌هاي سالانه" مورد تأكيد قرار گرفته است و همچنين عملياتي نمودن بند ۱۸ سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندي، "انتشار گزارش عملكرد سال ۱۳۹۷دستگاه‌هاي اجرايي" را در هفته دولت و همزمان با برگزاري جشنواره شهيد رجايي، در دستور كار خود قرار داده است.

اهداف اصلي انتشار گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور عبارتند از:

  • ارتقاء دسترسي مردم، محققان، كارشناسان و ساير ذينفعان به داده‌هاي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي
  • ارتقاء ظرفيت نظارت مردمي و نهادهاي مدني بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي

الف) مبانی قانونی انتشار گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی:

  • بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مشاهده)
  • قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های مربوط (مشاهده)
  • ماده 30 منشور حقوق شهروندی (مشاهده)
  • اقدام؛ "تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل‌ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش سالانه" از برنامه دهم برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (مشاهده)
  • بندهای 10، 11، 12، 13 و 20 اولویت‌های تخصصی ابلاغی رئیس جمهور محترم در حکم رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور (مشاهده)

ب) مسئوليت حقوقی انتشار گزارش ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷:

نامه شماره 270537 مورخ 20/5/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور

به کلیه دستگاه‌های اجرایی

به استحضار می‌رساند این سازمان در اجرای تکالیف قانونی خود در چارچوب اسناد بالادستی موجود همچون سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و به خصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1397- 1399) که در آن موضوع "تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکل‌ها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارش های سالانه" مورد تأکید قرار گرفته است و همچنین عملیاتی نمودن بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (30) منشور حقوق شهروندی، "انتشار گزارش عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی" را در هفته دولت و همزمان با برگزاری جشنواره شهید رجایی در دستور کار خود قرار داده است.

از آنجا که در این فرآیند، عناوین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی به همراه اهداف، عملکرد و مستندات ارائه شده توسط دستگا‌ه‌های اجرایی در قالب سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت، به صورت عمومی منتشر خواهد شد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص شاخص هایی که با توجه به استنادات قانونی، موضوع شاخص، عملکرد دستگاه و یا مستندات ارائه شده مشمول ممنوعیت انتشار عمومی است (شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه و سازمان‌های وابسته)، دلایل قانونی ناظر بر عدم امکان انتشار عمومی را در قالب جدول پیوست تکمیل و نتیجه را حداکثر تا تاریخ دوشنبه 28/5/1398 به این امور ارسال نمایند.

لازم به ذکر است عدم پاسخگویی در مهلت مقرر، به منزله بلامانع بودن در دسترس قرار دادن کلیه شاخص‌ها، اهداف، عملکرد و مستندات در اختیار عموم مردم می‌باشد. بدیهی است در صورت اعلام دلایل ممنوعیت انتشار شاخص از سوی آن دستگاه، استدلال ارائه شده نیز به عنوان دلایل و مستندات قانونی حذف شاخص از فرآیند انتشار، به صورت عمومی انتشار می‌یابد.

محمود کریمی- سرپرست امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی

 دانلود سوابق و پاسخ‌های دستگاه‌های اجرایی

 

ج) مستندات ارائه شده دستگاه‌های اجرایی برای نتايج ارزيابی عملكرد سال ۱۳۹۷:

 وزارتخانه‌ها

(به ترتیب حروف الفبا)

ردیف

نام وزارت‌خانه

دانلود مستندات

1آموزش و پرورش
 ستاد وزارت
 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
2ارتباطات و فنآوری اطلاعات 
 ستاد وزارت
 پژوهشگاه ارتباطات و فنآوری اطلاعات
 سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی
 سازمان فناوری اطلاعات ایران
 شرکت ارتباطات زیرساخت
 شرکت پست ایران
 شرکت خدمات هوایی پیام
اطلاعات -
امور اقتصادی و دارایی 
 ستاد وزارت
 بیمه مرکزی
 سازمان امور مالیاتی کشور
 سازمان بورس و اوراق بهادار