بخش نامه همتراز نمودن تقدیرنامه های دریافتی کارکنان دولت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (بخشنامه شماره 5404/۹۲/۲۰۰ مورخ 20/3/۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور

پیرو بخشنامه شماره ۳۸۹۷/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ و در راستای اجرای بند (ز) تصویب نامه شماره ۱۳۷۱۹۶/ت۴۰۰۱۳هـ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۷ هیأت محترم وزیران در خصوص هم‌تراز کردن تقدیرنامه‌های دریافتی کارکنان دولت در فرم‌های ارزیابی عملکرد، با توجه به بررسی‌های مجدد به عمل آمده و نظر به جایگاه، تنوع و گستردگی وظایف و مأموریت‌های استاندار، رییس هیأت نظارت استان، رؤسای هیأت‌های عالی نظارت استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین مدیر کل دفتر امور انتخابات وزارت کشور، بدین‌وسیله امتیاز تقدیرنامه‌های صادره از سوی مشارالیها، موضوع ردیف‌های 6، 7، 11 و 12 جدول موضوع بخشنامه فوق‌الذکر به شرح زیر تغییر می‌یابد.

مقام صادرکننده تقدیرنامهامتیاز تقدیرنامه
دبیر شورای نگهبان6
قائم مقام دبیر شورای نگهبان5.5
وزیر کشور5
معاون اجرایی امور انتخابات شورای نگهبان5
رییس ستاد انتخابات کشور4.5
استاندار4.5
رییس هیئت نظارت استان4.5
فرمانداری تهران3.5
رییس هیئت نظارت شهرستان تهران3.5
رییس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شهر و روستا3.5
رؤسای هیئات عالی نظارت استان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا4
مدیر کل انتخابات کشور3.5
سایر فرمانداران2.5
رییس هیئت نظارت سایر شهرستان ها2.5

 

 علامحسین الهام- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور