استفاده از زمین در اختیار دستگاه‌های دولتی برای تأمین مسکن کارکنان دولت در قالب طرح اقدام ملی مسکن

متن پیشنهادی برای طرح و تصویب در هیئت دولت:

1- در اجرای ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌توانند نسبت به واگذاری اراضی مازاد در اختیار خود از طریق وزارت راه و شهرسازی و قالب طرح اقدام ملی مسکن برای تأمین مسکن کارکنان واجد شرایط دستگاه واگذارکننده زمین و مابقی اراضی برای تأمین مسکن سایر متقاضیان این طرح اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی می‌بایست این اراضی را به صورت فروش اقساطی بر اساس قیمت کارشناسی روز و بدون اعمال تخفیف با بازپرداخت حداکثر 10 سال (از زمان واگذاری) به کارکنان واجد شرایط (وفق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) واگذار نماید. 

گفتنی است، وزارت راه و شهرسازی به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان فاقد مسکن دستگاه‌های اجرایی و تأمین زمین موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد واگذاری اراضی مازاد این دستگاه‌ها را به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت ارائه نموده است.