هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي‌، موضوع نامه شماره ۹۶۰۵۶/۶۵۲۴ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ تصويب نمود:

آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي‌، موضوع تصويبنامه شماره 4256/ت‌28493هـ مورخ ۱۱/۸/۸۲ به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

1ـ در صدر ماده (5) بعد از عبارت‌ "حسن انجام كار" عبارت "تابع آيين‌نامه معاملات دولتي‌" اضافه شود و دربند "الف‌" ماده (5) عبارت "به شرح جدول زير تعيين مي‌شود" به عبارت‌ "مي‌تواند به شرح زير تعيين شود" اصلاح‌مي‌گردد.

2ـ بند "ب‌" ماده (5) و جدول ذيل آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

"ب ـ تضمين انجام تعهدات‌: مبلغ تضمين انجام تعهدات در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امورساختماني يا باربري يا فروش ماشين‌آلات باشد معادل پنج درصد (5%) و در مورد ساير معاملات ده درصد (10%)مبلغ معامله است‌."

3ـ در جزء (1) بند "ج‌" ماده (5) عبارت‌ "مبلغ پيش‌پرداخت معادل بيست درصد (20%) مبلغ اوليه پيمان‌است‌" به عبارت "تعيين ميزان پيش‌پرداخت (با رعايت سقف 25% بند (3) ماده (11) آيين‌نامه معاملات دولتي‌)به‌عهده دستگاه اجرايي است‌" اصلاح مي‌شود.

4ـ در بند "د" ماده (5) بعد از عبارت‌ "تضمين حسن انجام كار، بابت تضمين حسن انجام كار" عبارت‌ "درمعاملات ساختماني و باربري‌" اضافه مي‌گردد.

5 ـ در ماده (7) عبارت "حداقل پنج درصد" جايگزين عبارت "حداكثر تا ميزان پنج درصد" شود.

6ـ در بند (5) تبصره (1) ماده (8) عبارت "مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود" جايگزين عبارت "مفاد اين‌تصويبنامه مي‌باشد" مي‌گردد.        

محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور
 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع معاملات دولتی بخوانید!

ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

الحاق یک تبصره به بند «د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی (تصويبنامه شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها (تصویبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -