وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 5/11/1390 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه‌ شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/86 تصويب نمودند:

عبارت «داراي حداقل يك‌سال سابقه كار شركتي مستمر با پرداخت حق بيمه» از بند (1) تصويب‌نامه شماره 213471/ت47643هـ مورخ 1/11/90 حذف مي‌گردد.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/11/1390 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساماندهي نيروي انساني بخوانید!

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» (نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي)

تعیین‌ تکلیف‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههایی‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار یا وظایف‌ آنها به‌ دیگر دستگاهها منتقل‌ می‌شود (مصوبه شماره 13784/دش/1 مورخ 1/12/1375 هيأت وزيران)

تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي (مصوبه شماره 10744/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

لغو مصوبه نيروهاي شركتي (نامه ۱۵۶۷ هـ/ب مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی)

انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه ها با کارکنان شرکت های پیمانکاری (بخشنامه ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

تعريف مشاغل تخصصي (بخشنامه ۳۲۴۱۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

دستورالعمل تنظيم قرارداد مشاغل كارگري (بخشنامه ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -