آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

وزارت مسکن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.31 بنا به پیشنهاد شماره 3043.100.02 مورخ 1381.6.3وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت‌

ماده 1- وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند برای تأمین مسکن مناسب برای کارکنان دولت ضمن ارایه سیاستهای مناسب‌، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم را انجام دهند.

تبصره- منظور از کارکنان دولت‌، کارکنان کشوری و لشکری است‌.

ماده 2- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به مکان‌یابی‌، تهیه‌ پروژه‌های اجرایی‌، خرید زمین در محلات فرسوده و تجمیع اراضی در چارچوب سیاستهای مصوب شهرسازی و معماری اقدام نمایند.

ماده 3- مراحل اجرایی پروژه‌ها از طریق وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها به بخش غیردولتی شامل شرکتهای خصوصی و تعاونی و تعاونیهای مسکن واگذار می‌شود.

ماده 4- منابع مالی طرح به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با برنامه‌ریزی و ظرفیت اجرایی پروژه‌ها سی درصد(30%) اعتبار موردنیاز را از محل وجوه در اختیار به صورت تنخواه گردان در اختیار مجری طرح قرارخواهد داد.

2- شورای پول و اعتبار اقدامات لازم را برای اختصاص مبلغ هفتاد میلیون (000ر000ر70) ریال‌تسهیلات توسط شبکه بانکی کشور برای هر واحد مسکونی انجام می‌دهد.

تسهیلات مزبور با کارمزد مناسب‌، قابل تبدیل به فروش اقساطی و باز دریافت پلکانی و بدون در نظرگرفتن درصد پیشرفت پروژه در جهت آزادسازی عرصه پروژه‌ها و عملیات اجرایی در اختیار مجری طرح‌قرار می‌گیرد.

تبصره- دولت پرداخت سود و کارمزد تسهیلات را در دوران مشارکت حداکثر تا دو سال تضمینمی‌نماید و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است باز پرداخت آن را در قوانین بودجه سنواتی‌منظور نماید.

3- مابقی وجوه موردنیاز که متناسب با طرح اجرایی برآورد می‌شود توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام‌مجری طرح پرداخت می‌گردد.

تبصره- در صورت تضمین دستگاه اجرایی‌، برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن کارکنان خود، شبکه بانکی کشور نیازی به وثیقه دیگر از جمله ترهین واحد مسکونی نخواهد داشت‌.

ماده 5- شهرداریها و ادارات ثبت اسناد و املاک به منظور تسریع در عملیات تجمیع‌، ساخت و ساز،تفکیک اراضی و مستحدثات طرح و ارایه مجوزهای لازم با فوریت تمهیدات لازم را فراهم می‌نمایند.

ماده 6 - کارمندانی که تاکنون از هیچ گونه امکانات در خصوص زمین یا واحد مسکونی با حمایتهای دولت استفاده نکرده باشند مشمول طرح خواهند بود.

تبصره 1- کارمندانی که دارای سابقه خدمت بیشتر در دستگاههای دولتی باشند در استفاده از مزایای‌طرح در اولویت خواهند بود.

تبصره 2- زوجهای کارمند، کارمندان زن و مرد سرپرست خانوار در استفاده از امکانات موضوع طرح‌در اولویت خواهند بود.

ماده 7- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریهای سراسر کشور به عنوان دستگاههای ناظر با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی روش گزینش کارکنان و برنامه زمانی پرداخت سهم کارکنان و دستگاه اجرایی وچگونگی همکاری در احداث ومدیریت مجموعه‌های مسکونی را تعیین خواهند کرد.

ماده 8- دستورالعملهای لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت مسکن وشهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت

- مشاهده کل مطالب این موضوع -