وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت اطلاعات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

نظر به اینکه در ماده (۲) و بند (الف) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۵۳/ت۴۷۵۷۲هـ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ عبارت «کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» به صورت عبارت «شورای عالی فناوری اطلاعات» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت- علی صدوقی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

  • با سلام و خسته نباشید
    ملکی رو خریداری کرده ام ولی فروشنده هنوز نتوانسته ملک را به نام خودش بزند تا ما بتوانیم از طریق دادگاهالزام به تنظیم سند رسمی بدهیم ولی نمیتوانیم
    چطور میتوانیم فروشنده را مجبور به این کار بکنیم

در موضوع مقررات عمومی بخوانید!

اقدام نسبت به تدوین و ابلاغ استانداردها و الزامات فنی درگاهها (پرتالها، وب‌سایتها، وبگاهها و رسانه‌های برخط) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 192630/ت42635ك مورخ 03/10/1391 كارگروه مديريت فنآوري و ارتباطات و امنيت آن (

دستورالعمل اجرايي دفاتر پيشخوان دولت (بخشنامه شماره 108464/19/100/90 مورخ 12/7/1390 كارگروه راهبري دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي)

تفاهم‌نامه بيمه تضامين دفاتر پيشخوان دولت (بخشنامه شماره 7324/90/200 مورخ 31/3/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

خدمات قابل واگذاري به دفاتر خدمات پيش خوان دولت (بخشنامه ۳۰۸۶/۹۱/۲۰۰ مورخ ۹/۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

دستورالعمل اجرایی سند راهبردی نظام جامع فنآوری اطلاعات (مصوبه ۱۱۰۰۰۹/ت۴۴۸۹۷ن مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۹ هیأت وزیران)

آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (تصویبنامه شماره ۶۱۱۱۶/۴۲۴۰۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹)

بخشنامه شماره 84496/152 مورخ 22/4/1390

- مشاهده کل مطالب این موضوع -