با عنایت به ضرورت ساماندهی اطلاعات و آمار نیروی انسانی و لزوم انجام امور کارکنان دولت از طریق سامانه اینترنتی کارمند ایران به نشانی سایت www.karmandiran.ir   کلیه دستگاهها موظفند احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه یاد شده صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات مربوط از قیبل حقوق ، بیمه ،خدمات رفاهی و انتصابات از طریق این سامانه انجام پذیرد. دستگاههای یاد شده به نحوی اقدام نمایند که در سامانه مذکور دسترسی های طبقه بندی شده برای هر سازمان و اداره ایجاد شود .

محمد رضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.