دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

به منظور توليد دانش تجربي و استفاده از تجربيات كارمندان در جهت بهينه نمودن امور و افزايش كارايي و اثربخشي و ارتقاي بهره‌وري در دستگاه‌هاي اجرايي و در اجراي جزء (۳) بند (۳-۴) رديف «ب» بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۲۰/۱۳۸۹ و تبصره (۱) ماده (۳)‌ بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ موضوع مستند سازي تجربيات كارمند براي ارتقاء به رتبه شغلي عالي، رعايت مراتب زير را براي ارائه مستندسازي ضروري است:

الف- لازم است مستندسازي تجربيات كارمندان در رابطه با شغل مورد تصدي و بر اساس محورهاي پيوست تهيه و تنظيم گردد.

ب- مستند تجربي كارمند و پيوست مربوط حداقل بايد در ۱۰۰ صفحه تهيه و تنظيم گردد.

ب- تجربيات مستندسازي شده، قبلاً براي كسب رتبه‌هاي پيشين استفاده نشده باشد.

ج- لازم است مستندات تجربيات كارمند قبل از ارسال به اين معاونت به تأييد شورا يا كميسيون‌هاي تحول اداري دستگاه (با حضور نماينده اين معاونت) از نظر كمي و كيفي برسد. قبول يا عدم قبول مستندات فوق موكول به اعلام نظر نهايي كميته مستقر در اين معاونت مي‌باشد.

د- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي مستندات فوق جهت بهره‌برداري كارمندان اقدامات لازم را معمول دارند.

لطف‌الله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

چارچوب و محورهاي مستندسازي تجربيات كارمندان براي ارتقاي به رتبه شغلي عالي

نام:

نام خانوادگي:

عنوان پست مورد تصدي:

مدرك تحصيلي:

مدت تجربه:

محل خدمت:

سوابق خدمتي (با ذكر مدت خدمت)

۱- مقدمه:

(ارائه توضيح كلي درباره حوزه فعاليت)

۲- ارزيابي عمومي:

(ارزيابي كلي از حوزه وظايف و مسؤوليت‌ها، بيان نقاط ضعف و قوت به شيوه روايي)

۳- روش‌هاي انجام كار:

(روش‌ها و شيوه‌هاي انجام وظايف و مسؤوليت‌ها، حل مسأله و تصميم‌گيري‌ها در حوزه فعاليت)

۳- عناوين تجارب:

(بيان عناوين يا موضوعات تجارب موفق يا ناموفق كه كارمند در طول خدمت با توجه به وظايف و مسؤوليت‌هاي محوله كسب نموده است.)

۴- تبيين تجارب:

(بيان و شرح تجارب موفق يا غيرموفق)

۵- عوامل موفقيت يا عدم موفقيت تجارب حاصله ناشي از انجام امور محوله:

(بيان و دسته‌بندي دلايل موفقيت يا عدم موفقيت كارمند در انجام وظايف)

۶- اقدامات خاص:

(اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است و قابل انتقال مي‌باشد)

۷- بيان نكات ويژه و كليدي:

(نكات كليدي حاصل از تجربه كه امكان تبديل به مدل يا الگو براي اثربخشي بيشتر يا بهبود وضع موجود در حوزه كاري مي‌گردد)

۸- ارائه برنامه:

(داراي برنامه خاص براي آينده كه حاصل تجربه خدمتي مي‌باشد و تمايل براي اجراي آن با ارائه پيشنهاد مشخص)

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ارتقای کارکنان بخوانید!

ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه ارتقای دارندگان مدارک پایین‌تر از کارشناسی شاغل در پست‌ کارشناسی

نظام‌نامه مديريت استعداد كاركنان دستگاه‌های اجرایی و تشکیل کانون سنجش استعدادها

فایل اکسل محاسبه سوابق بیمه پردازی، سنوات خدمت و تجربه قابل قبول کارکنان

لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی (دادنامه شماره 59 مورخ 11/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات تدریس معلمان پیش‌دبستانی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه منوط به خدمت تمام وقت می‌باشد (رأی شماره 204-203 مورخ 19/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات خدمت مربیان پیش‌دبستانی (رأی شماره‌های 459-458 مورخ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تأیید تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 موضوع: «ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل» از 1/1/1388 (دادنامه شماره 640 مورخ 9/4/1393 دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -