به منظور بررسي و تصميم‌گيري در خصوص ارتقاي رتبه كارمندان (سطح خبره) و تسريع و تسهيل در اين مورد و در اجراي جزء (۳) رديف (۳/۳) بند "ب" بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ به اين وسيله به اطلاع مي‌رساند:

نمايندگان اين معاونت در شوراي تحول اداري دستگاه‌هاي اجرايي به  عنوان نماينده معاونت در كميته موضوع بند (۵) فصل سوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ تعيين مي‌شوند.

بديهي است ارايه پيشنهاد در خصوص ارتقاي رتبه كاركنان به سطح عالي، نيز بدوا مستلزم طرح و بررسي موضوع در كميته مستقر در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور خواهد بود.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه ‌انساني رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ارتقای کارکنان بخوانید!

ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه ارتقای دارندگان مدارک پایین‌تر از کارشناسی شاغل در پست‌ کارشناسی

نظام‌نامه مديريت استعداد كاركنان دستگاه‌های اجرایی و تشکیل کانون سنجش استعدادها

فایل اکسل محاسبه سوابق بیمه پردازی، سنوات خدمت و تجربه قابل قبول کارکنان

لزوم احتساب مدت خدمت تمام وقت در وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و حقوق وظیفه به عنوان سابقه خدمت دولتی (دادنامه شماره 59 مورخ 11/2/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات تدریس معلمان پیش‌دبستانی از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه منوط به خدمت تمام وقت می‌باشد (رأی شماره 204-203 مورخ 19/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

احتساب سنوات خدمت مربیان پیش‌دبستانی (رأی شماره‌های 459-458 مورخ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تأیید تاریخ اجرای بخشنامه شماره 55588/200- 27/10/1389 موضوع: «ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل» از 1/1/1388 (دادنامه شماره 640 مورخ 9/4/1393 دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -