ارسال اطلاعات مربوط به انتصابات مديران حرفه اي و سياسي از زمان شروع دولت يازدهم (بخشنامه 16034/92/200 مورخ 18/09/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

در اجراي فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري موضوع انتصاب و ارتقاء شغلي و دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و شايستگي هاي عمومي و تخصصي و نحوه انتخاب و انتصاب مديران (موضوع مصوبه شماره 6643/206 مورخ 23/3/1390 شوراي عالي اداري) و به منظور ارايه گزارش به رييس جمهور محترم، ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري اطلاعات مربوط به انتصاب مديران حرفه اي و سياسي خود را از زمان شروع دولت يازدهم (13/5/1392) بر اساس فرم پيوست ظرف مدت حداكثر 15 روز به اين معاونت ارسال نمايند.

محمود عسكري آزاد

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع عزل و نصب مدیران بخوانید!

درخواست ابطال آیین‌نامه‌ اجرایی بند(ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری از حیث پیش‌بینی برخی شرایط عزل مدیران

در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی (دادنامه های شماره 463- 464 مورخ 10/7/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده دستگاه‌هاي اجرايي»

فهرست كانون‌های ارزيابی شايستگی‌های مديران

اصلاح بند (3) ماده (3) مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی با تغییر سقف سنی مشمولین (مصوبه شماره 226725 مورخ 31/4/1398 شورای عالی اداری)

ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای (به همراه مدل شایستگی عمومی) (بخشنامه شماره 1657363 مورخ 4/11/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -