به منظور ثبت، ساماندهي و صدور گواهينامه‌هاي آموزشي نوع دوم مورد اشاره در نظام آموزش كارمندان دولت، لازم است كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي پرونده آموزشي كارمندان شاغل ديپلمه و فوق ديپلم خود را كه دوره‌هاي آموزشي از سال ۱۳۷۹ به بعد آنها بر اساس مقررات مندرج در نظام آموزش كارمندان بوده و مطابق مفاد بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ واجد شرايط دريافت گواهينامه نوع دوم در سطوح مهارتي و تخصصي باشند، پس از بررسي و تأييد در كميته راهبري آموزش دستگاه كه با حضور نماينده اين معاونت تشكيل مي‌شود، مستندات لازم را طبق مشروح ماده هشتم بخشنامه شماره ۳۱۱۴۶/۹۰/۲۰۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۰ تهيه و حداكثر تا تاريخ ۳۱/۶/۱۳۹۱ از طريق كميته‌هاي راهبري دستگاه ذي‌ربط به مركز آموزش مديريت دولتي ارسال نمايند.

در مورد واجدين شرايط دريافت گواهينامه‌هاي تخصصي پژوهشي سطوح يك و دو تصميمات لازم متعاقباً اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.

لطف‌اله فروزنده- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.