نحوه اجرای دوره‌های آموزشی مدیران حرفه‌ای و مدیران سیاسی و تکلیف دستگاه‌های به ارسال مشخصات کلیات برنامه‌های آموزشی سالانه به سازمان اداری و استخدامی کشور (بخشنامه شماره 1335268 مورخ 22/05/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

با سلام و احترام؛

با عنایت به اهمیت و نقش برنامه‌های آموزشی هدفمند در توسعه دانش و مهارت‌های شغلی مورد نظر و ضرورت مدیریت مؤثر برنامه‌های آموزشی سالانه دستگاه‌های اجرایی متناسب با الزامات نظام آموزش کارمندان دولت و نیازهای واقعی و نیز اعتباربخشی برنامه‌های آموزشی به منظور بهره‌مندی از کاربردها و امتیازات پیش‌بینی شده در نظام آموزش کارمندان، دستگاه‌های اجرایی لازم است مشخصات کلیات برنامه‌های آموزشی سالانه خود را به تفکیک ستاد و واحدهای استانی بر اساس الزامات و فرآیندهای پیش‌بینی شده در "دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه‌های آموزشی سالانه دستگاه‌های اجرایی" موضوع پیوست شماره (2) بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392، پس از تأیید کمیته سرمایه انسانی دستگاه با امضای بالاترین مقام مسئول نیروی انسانی جهت ارزیابی به این سازمان ارسال نمایند.

همچنین، با عنایت به اهمیت آموزش‌های مدیریتی عمومی مبتنی بر شایستگی‌های مورد نظر و ارتقای اثربخشی اجرای این دوره‌ها از طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در کلیه دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مصوب مدیران حرفه ای صرفاً بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، آموزش مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری) بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و اجرای دوره‌های آموزشی توجیهی بدو خدمت بر عهده دستگاه‌های اجرایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی و واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها می‌باشد.

علی اکبر اولیا- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

  • آموزش مدیریت نوین وسلامت اداری وآشنایی مدیران در این خصوص

  • گنجاندن آموزش مدیریت تحول ،رفتار سازمانی ،مدیریت منابع انسانی در دوره آموزش مدیران حرفه ای

  • از آنجایی که سرمایه انسانی عناصر مهم سازمانها می باشد . مدیریت و هدایت آنها تاثیر بسزایی در پیشرفت یا زوال آنها بازی می کند وممکن است مدیریت وسبک مدیریت مدیران نیروی انسانیر ا به خودشکوفایی و ابتکار وخلاقیت در سازمان سوق دهد یا آنها را دچار افسردگی شغلی و زوال سازمانها پیش برد . وچون خیلی از مدیران ما از مدیریت منابع انسانی اطلاع ندارند بهتر است دوره های مدیریت منابع انسانی و رفتار سارمانی برای تربیت آنها در قالب آموزش شما گنجانده شود تا بدین ترتیب شاید اصلاحی در نظام اداری اعمال شود