اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی (نامه ابلاغ بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 1834/200مورخ 30/1/1390 (موضوع نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی) و بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/1390 (موضوع دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی گواهینامه های نوع دوم) و به منظور فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق بند (5) سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش و تخصص و مهارت های آنان»، همچنین برای ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و بهسازی منابع انسانی، بخشنامه راهبردهای عملیاتی، اصلاحات و موارد تکمیلی نظام آموزش کارمندان و مدیران تحت عنوان «اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی» به شرح موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می شود.

1. اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی

2. استانداردهای ارزیابی کيفيت فرآیند آموزش در دستگاه هاي اجرايي (پیوست شماره 1)

3. دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه های آموزشی سالانه دستگاه‌های اجرایی (پیوست شماره 2)

4. دستورالعمل سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی ( پیوست شماره 3)

محمود عسکری آزاد- جانشين معاونت

منبع: مدیریت و برنامه ریزی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.