1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(4 رای)

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع مصوبه شماره 231327/ت 43915 مورخ 88/11/21 موضوع: نحوه اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان (پیشنهاد اصلاحی در هیئت وزیران)

براساس ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری، (شماره 231327/ت43915ک مورخ 1388/11/21):

«کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان و دستورالعمل های مربوط، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش بینی شده برای ارزشیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع (103) قانون مذکور، بازخرید می گردند».

از آنجا که امکان کسب امتیاز پنجاه درصد از کل امتیازات پیش بینی شده در فرآیند ارزشیابی عملکرد با حداقل تلاش در انجام کارهای محوله میسر می باشد و انگیزه ای را برای کارمندان بویژه نیروهای رسمی برای فعالیت بیشتر، بدنبال ندارد. سازمان امور اداری و استخدامی کشور در راستای ارتقای سطح مشارکت کارمندان و جدیت در اجرای برنامه های عملکردی، پیشنهاد نموده است تا حداقل امتیاز ارزشیابی عملکرد از پنجاه درصد به هفتاد درصد تغییر یابد و بر این اساس طرح و متن پیشنهادی را برای جایگزین متن ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (3) ماده (48) قانون مدیریت خدمات کشوری به هیئت دولت ارایه نموده است.

 

این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی می باشد.

منبع: سایت دفتر هیئت دولت

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.