همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106111/ت54846هـ مورخ 27/8/1396 هیأت وزیران)

همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر با مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویبنامه شماره 106111/ت54846هـ مورخ 27/8/1396 هیأت وزیران)

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:

شهرداران کلانشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تعیین می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *