شاخص‌ها و ضوابط تشكيلات تفصيلي حوزه مرکزی و واحدهاي تقسيمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي

شاخص‌ها و ضوابط تشكيلات تفصيلي حوزه مرکزی و واحدهاي تقسيمات كشوري دستگاه‌هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۳۶۲۷۱/۲۰۰ مورخ ۱۳/۷/۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

در اجراي مواد ۲۹ و ۳۱ قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور نظم بخشيدن به تشكيلات تفصيلي دستگاه‌هاي اجرايي، شاخص‌ها، ضوابط و فرايند طراحي، بررسي و تأييد تشكيلات تفصيلي حوزه مركزي و واحدهاي خارج از مركز  وزارتخانه‌ها، مؤسسات مستقل تحت نظر رييس‌جمهور و مؤسسات دولتي تهيه و تدوين گرديده است كه به شرح پيوست ابلاغ مي‌گردد.

خواهشمند است مقرر فرماييد، تشكيلات تفصيلي آن دستگاه را با رعايت شاخص‌ها، ضوابط و فرآيند طراحي ابلاغي پيوست، تنظيم و جهت بررسي و تأييد به اين معاونت ارسال نمايند.

ضمناً تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب،‌ حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سياست‌ها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن