فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

 ۷۷۱- وزارت بازرگاني 

۷۷۲- سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان

۷۷۳- سازمان بازرسي ونظارت بركيفيت وتوزيع كالا وخدمات

۷۷۴- شركت نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسلامي ايران

۷۷۵- صندوق ضمانت صادرات ايران

۷۷۶- موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

۷۷۷- مركزتجارت الكترونيكي

۷۷۸- سازمان توسعه تجارت ايران

۷۷۹- شركت مادر تخصصي گسترش خدمات بازرگاني داخلي

۷۸۰- بهمن شرق (بهمن کرمان)

۷۸۱- بهمن گستر بيستون (سردخانه اردبيل)

۷۸۲- مجتمع سردخانه و انبارهاي شهيد امين زاده(ادغام در بهمن مركزي)

۷۸۳- بهمن گستر سپيدرود

۷۸۴- بهمن فارس

۷۸۵- بهمن خراسان

۷۸۶- زراعي تهران عاجکو (واگذاري از طريق مزايده)

۷۸۷- بهمن گستر خزر (سردخانه و انبارهاي گلستان)

۷۸۸- سردخانه سام (۷۳% درحال واگذاري)

۷۸۹- بهمن گستر کرانه جنوب (سردخانه بعثت)

۷۹۰- بهمن گستر زاينده رود (مهندسي و بازرگاني بهمن جنوب)

۷۹۱- کشت و صنعت سردسيرگرگان(واگذاري ازطريق بورس)

۷۹۲- بازرسي کالاي تجاري ايران (حمل و نقل فتح المبين)(واگذاري ازطريق مزايده)

۷۹۳- بهمن مرکزي (سردخانه و انبارهاي بهمن مرکزي)

۷۹۴- حمل و نقل بين المللي سوسنگرد(ادغام با شركت حمل و نقل دريايي آبادان)

۷۹۵- خيبر (ترخيص خدمات صادرات و واردات خيبر)(واگذار از طريق مزايده)

۷۹۶- بهمن غرب

۷۹۷- بهمن خوزستان

۷۹۸- شرکت سهامي بازرگاني دولتي ايران

۷۹۹- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه1

۸۰۰- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه2

۸۰۱- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه3

۸۰۲- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه4

۸۰۳- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه5

۸۰۴- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه6

۸۰۵- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه7

۸۰۶- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه8

۸۰۷- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه9

۸۰۸- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه10

۸۰۹- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه11

۸۱۰- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه12

۸۱۱- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه13

۸۱۲- شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه14

۸۱۳- اتوسرد

۸۱۴- سردخانه كوثر توس

۸۱۵- ترابري كاروان

۸۱۶- حمل و نقل و خدمات دريائي آبادان (حمل و نقل بين المللي)(ادغام با حمل و نقل سوسنگرد)

۸۱۷- حمل و نقل گندم و آرد ايران(واگذار از طريق بورس)

 

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.