فهرست وزارتخانه ها، سازمانهاي وابسته، موسسات، نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي مادر تخصصي و شرکتهاي دولتي

۴۱۷- نهاد رياست جمهوري

۴۱۸- معاونت علمي وفناوري رييس جمهور

۴۱۹- ستاد مبارزه با مواد مخدر

۴۲۰- سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا. ا

۴۲۱- پژوهشکده اسناد

۴۲۲- مرکز امور مشاركت زنان

۴۲۳- فرهنگستان هنر

۴۲۴- بنياد ايرانشناسي

۴۲۵- فرهنگستان زبان و ادب فارسي

۴۲۶- فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسلامي

۴۲۷- فرهنگستان‌علوم‌جمهوري اسلامي ايران

۴۲۸- ستاد رسيدگي به امور آزادگان

۴۲۹- معاونت امورمجلس رييس جمهور

۴۳۰- معاونت حقوقي رييس جمهور

۴۳۱- سازمان مناطق آزاد

۴۳۲- سازمان عمران کيش

۴۳۳- کشتي سازي کيش

۴۳۴- منطقه آزاد تجاري – صنعتي چابهار

۴۳۵- مرکز ورزش و تفريحات سالم منطقه آزاد کيش

۴۳۶- منطقه آزاد تجاري – صنعتي کيش

۴۳۷- مهندسي و عمران کيش (ساختماني کيش)

۴۳۸- سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي قشم

۴۳۹- موسسه آموزش علوم و فنون کيش (فنون دريايي)

۴۴۰- سرمايه گذاري و توسعه کيش (صيد کيش)

۴۴۱- عمران و خدمات کيش

۴۴۲- مرکز توسعه خدمات و بازرگاني کيش

۴۴۳- موسسه پيام کيش

۴۴۴- صندوق رفاه کيش

۴۴۵- هواپيمائي کيش (خدمات هوايي کيش)

۴۴۶- موسسه امور زنان کيش

۴۴۷- بازرگاني کيش

۴۴۸- موسسه توسعه سياحتي کيش

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40برگهٔ بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.