نمونه وکالت نامه جدید

️نمونه وكالت‌نامه‌هاي جديد مركز كه از مرداد ماه ١٣٩٨ منتشر شده و در بخش حق الوكاله ستون "مبلغ دريافتي" به جاي "رقم حق الوكاله" در نظر گرفته شده است و همين موضوع نيز با پيگيري‌هاي مركز، در ماده ٣ آيين نامه تعرفه حق الوكاله ٢٨ اسفند ٩٨ به تصويب رسيده است.

مستندات:

- آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399 

- جدول تعرفه حق الوکاله ابلاغی سال 99