امتيازات اداری و استخدامی حافظان قرآن كريم

اعطاي امتيازات اداري و استخدامي به حافظان قرآن كريم

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در نشست مورخ ۲۲ مرداد ۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، در راستاي اشاعه و ترويج فرهنگ قرآني و ايجاد انگيزه در جهت فراگيري علوم قرآني، امتيازاتي براي حافظان قرآن كريم (موضوع ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۷۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي) تصويب كرد كه جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.

۱- درجات (۱تا ۴) حفظ قرآن (موضوع ماده ۳ مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۸/۹/۱۳۸۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، كه در شرايط احراز مشاغل جدول موضوع اين بند پيش‌بيني شده، داراي ارزش استخدامي به شرح زير مي‌باشد:

۱- درجه (۱) حفظ قرآن، همتراز با مدرك تحصيلي دكترا

۲- درجه (۲) حفط قرآن همتراز با مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس

۳- درجه (۳) حفظ قرآن همتراز با مدرك تحصيلي ليسانس

۴- درجه (۴) حفظ قرآن همتراز با مدرك تحصيلي فوق‌ديپلم

تبصره – درجه پنج حفظ قرآن در مشاغل كه در شرايط احراز آن ديپلم پيش‌بيني شده، به شرط دارا بودن گواهينامه پايان دوره اول متوسط از لحاظ استخدامي همتراز ديپلم مي‌باشد.

درجات قرآن

درجات ۱ تا ۳: كارشناس برنامه‌ريزي امور تربيتي (رسته آموزشي و فرهنگي)

درجات ۳ تا ۴: كاردان برنامه‌ريزي امور تربيتي (رسته آموزشي و فرهنگي)

درجات ۱ تا ۳: كارشناس امور فرهنگي (رسته آموزشي و فرهنگي)

درجات ۳ تا ۴: كاردان امور فرهنگي (رسته آموزشي و فرهنگي)

درجات ۱ تا ۳: كارشناس امور ديني (رسته امور اجتماعي)

درجات ۳ تا ۴: كاردان امور ديني (رسته امور اجتماعي)

درجات ۱ تا ۳: آموزگار (رشته‌هاي تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان

درجات ۲ تا ۳: دبير راهنمايي (رشته تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان

درجات ۲ تا ۳: دبير دبيرستان (رشته‌هاي تحصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان

درجات ۱ تا ۳: مربي امور تربيتي مدارس (رشته‌هاي تصيلي مربوط گروه معارف اسلامي) از طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان

۲- با امتياز مكتسبه حافظان قرآن داراي درجات (۱ تا ۵) حفظ قران در آزمون استخدامي در دستگاه‌هاي اجرايي (۱۰) درصد امتياز در امتحان عمومي و به همين ميزان، در امتحان تخصصي يا مسابقه تخصصي يا مصاحبه تخصصي اضافه خواهد شد.

۳- دارندگان درجه (۱)، (۲) و (۳) حفظ قرآن كه داراي مدرك تحصيلي مرتبط با شغل مورد تصدي مي‌باشند، از امتياز ارتقا يك طبقه يا گروه (حسب موارد) براي يك بار در طول مدت خدمت بهره‌مند مي‌شوند.

۴- حافظان قرآن درجه (۳) كه داراي مدرك تحصيلي غيرمرتبط با شغل مورد تصدي مي‌باشند، از يك سال تعجيل در ارتقا طبقه يا گروه (حسب مورد)، درجه (۲)، (۲) سال و درجه (۱)، (۳) سال براي يك بار در طول مدت خدمت بهره‌مند مي‌شوند.

تبصره- بهره‌مندي حافظان قرآن موضوع بخشنامه شماره ۰۶.۹۶۸۶۰ط مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق) از امتيازات بخشنامه فوق در صورتي كه مشمول بند‌هاي (۳) و (۴) شوند مانع از استفاده از امتيازات بندهاي مذكور نمي‌باشد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments