دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی

(بخشنامه شماره 17/ش مورخ 20/1/1399 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری)

رؤسای محترم کانون‌های کارشناسان سراسر کشور

سلام. به پیوست دستورالعمل تهیه و تدوین گزارش و نظریه کارشناسی را ابلاغ می نماید. وجود اختلاف فاحش در گزارش های برخی از همکاران کارشناس، در رسانه ها و تریبون های مختلف مورد انتقال و ایراد قرار گرفته و به عنوان یکی از نقاط ضعف و آسیب پذیر فعالیت های همه ما مطرح شده است. ادامه طرح این نوع ایرادها و اشکال ها در فضای عمومی و مجامع حرفه ای و در رسانه ها، هر چند کوچک هم باشند، اولاً ظلم به کارشناسان صدیق، درستکار، دقیق و مقید به قانون است، و ثانیا موجب بی اعتمادی جامعه و مدیران کشور، به ویژه دستگاه قضایی به این نهاد کارشناسی پرسابقه و خوش سابقه و ریشه دار می شود.

شایسته است همه دست به دست هم بدهیم و عهد ببندیم و این مشکل را بر طرف کنیم. نخستین قدم، داشتن دستورالعمل واحد و عمل به آن است که به پیوست دستورالعمل مورد نظر را به همین منظور ایفاد می دارد. جنابعالی و همکاران محترم خود را مکلف بدانید که این دستورالعمل باید من البدو الی الختم اجرا شود و بر اجرای آن به ویژه مستند به ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظارت جدی بشود و موارد سرپیچی از آن را "تخلف" محسوب نموده و مطابق قانون و آیین نامه و ضوابط ابلاغ شده با آن برخورد قاطع بکنند.

پیشاپش از اقدام مؤثر جنابعالی و همکاران محترم سپاسگزاری می کنم.

طهماسب مظاهری- رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل تدوین گزارش و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (سال 1397)