اصلاحیه پاسخنامه (کلید) برخی رشته‌های آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال 1398 منتشر شد

شناسنامه قانون- شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برای کلید ۷ رشته آزمون کارشناسی رسمی سال 98، اصلاحیه منتشر کرد.

این آزمون روز جمعه ۶ دی‌ماه برگزار شده است.

برای دریافت کلیه سؤالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ به همراه پاسخنامه کلیک کنید

اصلاحیه‌های منتشر شده:

اصلاحیۀ کلید رشتۀ صنایع گاز و گازرسانی

اصلاحیۀ کلید رشتۀ حوادث ناشی از کار

اصلاحیۀ کلید رشتۀ امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری

اصلاحیۀ کلید رشتۀ امور اداری و استخدامی

اصلاحیۀ کلید رشتۀ ثبت شرکت‌ها و اختراعات

اصلاحیۀ کلید رشتۀ تاسیسات ساختمانی

اصلاحیۀ کلید رشتۀ راه و ساختمان

مطالب مرتبط:

- آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 1398

- اعلام نتایج آزمون کارشناسی رسمی دادگستری 98