اصلاح دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

image_print

اصلاح دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری (بخشنامه شماره ۲۴۲۳۳۹ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای ماده ۱۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و پیرو بخشنامه شماره ۲۶۱۲۵۵ تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ این سازمان، اصلاحات زیر در دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری ابلاغ می‌گردد:

۱- در ماده (۳) بند (۳-۱)‌ «تعریف مشاور» به صورت ذیل اصلاح می‌گردد:

۱-۳- مشاور: شامل: الف) شرکت‌های مشاوره بخش خصوصی و تعاونی ایرانی که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در اداره کل ثبت‌ شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده و مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی است. ب) مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، ج) مراکز دولتی که مجاز به ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و بهره‌وری می‌باشند.

۲- بند (۳-۱۱) به شرح زیر به ماده (۳) الحاق می‌گردد:

۱۱-۳- هزینه بررسی صلاحیت: مبلغی است که برای بررسی صلاحیت متقاضیان دریافت گواهینامه خدمات مشاوره مدیریتی و بهره‌وری و پایش عملکرد آنها، طبق قانون بودجه سالیانه کشور و متناسب با پایه درخواستی در هر تخصص، در هنگام ارائه درخواست از متقاضیان اخذ می‌گردد.

۳- دو تبصره به شرح زیر به ماده ۴ الحاق می‌شود:

تبصره ۱: برای افراد امتیازآور معرفی شده از سوی مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، داشتن مدرک تحصیلی دکتری با درجه علمی حداقل دانشیار در رشته‌های مرتبط با تخصص و رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول (۱) بخشنامه الزامی می‌باشد.

تبصره ۲: رعایت بندهای ۴-۴ و ۴-۵ برای افراد امتیازآور معرفی شده از سوی مراکز دولتی، الزامی نیست.

۴- یک تبصره به شرح زیر به بند (۱۰-۱) ماده (۱۰) اضافه می‌گردد:

تبصره: درخواست گواهینامه خدمات مشاوره مدیریتی و بهره‌وری مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی (مانند دانشگاه‌ها)؛ در صورت داشتن دانشکده، گروه آموزشی و یا پژوهشکده مرتبط با تخصص‌های مورد اشاره در جدول شماره (۱) دستورالعمل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مراتب جهت اعمال اصلاحات و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.