مجموعه مقررات و بخشنامه ها

{tab بخشنامه های سازمان مدیریت}

بخشنامه های اداری و استخدامی

شماره  موضوع بخشنامه  مشاهده
40 ابلاغ دوره‌های آموزشی جدید و اصلاح بخشنامه اصلاحی نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی
(شماره 83078 مورخ 14/5/1394)
39  ممنوعیت پیشنهاد گسترش تشکیلاتی و ایجاد پست سازمانی جدید برای طرح در هیأت وزیران
(شماره 47081 مورخ 30/3/1394)
38

 دستورالعمل نحوه تشخیص صلاحیت مؤسسات مجری آموزش و مدرسان دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات
(شماره 19138 مورخ 16/2/1394)

37  نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار
(شماره 173707 مورخ 27/12/1393)
36  دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی
(مصوبه شماره 172556/206 مورخ 26/12/1393 شورای عالی اداری)
35  نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»
(شماره ۵۲۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳)
34  نحوه انتقال نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در ابعاد عمومی و اختصاصی به سامانه جامع مدیریت عملکرد دولت
(شماره 170751 مورخ 25/12/1393)
33  ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت
(شماره 170061 مورخ 24/13/1393)
32  لزوم کسب تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار از فوق العاده ویژه و بار مالی ناشی از آن
(شماره 170246 مورخ 24/12/1393)
31 شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394
(شماره 157293 مورخ 10/12/1393)
30  دستورالعمل استاندارد تارنما (وب سایت)های دستگاه های اجرایی و درگاه (پورتال)های استانی
(شماره 145100 مورخ 20/11/1393)
29  دوره‌های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فنآوری اطلاعات
(شماره 145099 مورخ 20/11/1393)
28  دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیررسمی (شماره 140521 مورخ 13/11/1393)
27 دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش‌های انجام کار
(شماره 137047 مورخ 7/11/1393)
26 هماهنگی در چگونگی اجرای دادنامه‌های شماره 555 و 874-849 دیوان عدالت اداری
(شماره 134700 مورخ 5/11/1393)
25    
24 ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری
(شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/1393)
23

دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی
(شماره 12175/93/200 مورخ 11/9/1393)

22    
21

شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان
(شماره 10336/93/200 مورخ 30/7/1393) 

20

 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی
(شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳)

19  لزوم کسب مجوز استخدام دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم
(شماره ۷۹۴۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳)
18  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
(شماره ۵۶۹۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳)
17 کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت
(شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳)
16  دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»
(شماره ۵۲۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۳)
15 حذف فوق‌العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از پاداش پایان خدمت و بازخریدی
(شماره ۳۲۶۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳)
14 الزام دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به طرح دعواي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري
(شماره ۲۱۷۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳)
13  ارزیابی عملکرد سال 1393 دستگاه های اجرایی استان
(شماره 1572/93/200 مورخ 10/02/1393)
12  برنامه عملياتي سال ۱۳۹۳ دستگاه‌هاي اجرايي استان
(شماره ۱۲۲۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳)
11  اعلام لغو و عدم قابليت استناد برخي بخشنامه ها در حوزه استخدام
(شماره 1217/93/200 مورخ 3/2/1393)
10  شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال‌هاي 1392 و 1393 سطح ملي
(شماره 21081/92/200 مورخ 26/12/1392)
9 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی
(شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲)
8  دستورالعمل ساماندهي نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته و نحوه انعقاد قرارداد با شركت هاي پيمانكاري
(شماره ۱۶۱۲۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۲) 
7  ارسال اطلاعات مربوط به انتصابات مديران حرفه اي و سياسي از زمان شروع دولت يازدهم
(شماره 16034/92/200 مورخ 18/09/1392)
6  ارزش استخدامي گواهينامه هاي «پايان دوره هاي آموزش عالي آزاد (MBA، DBA)، تكميلي، تخصصي و…» و «گواهينامه نوع دوم» صادره از سوي دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي كشور و شركت هاي پژوهشي
(شماره ۱۵۸۷۹/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۲)
5  لزوم تأييد آمار نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي در فرم شماره ۶ موافقتنامه هزينه اي
(شماره ۱۴۱۶۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲)
4 ابلاغ سياست و رويكردهاي جديد تشكيلات دستگاه هاي اجرايي و اصلاح مقررات قبلي
(شماره ۱۳۷۱۲/۹۲/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲)
3   دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در دستگاه هاي اجرايي
(شماره 13598/92/200 مورخ 01/08/1392)
2  تغيير ساعت كاري كاركنان دولت و برگشتن به روال قبل
(شماره 11865/92/200 مورخ 27/06/1392)
1  فراخوان نظرات، پيشنهادها و طرح هاي كليه دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد تحول در اداره امور كشور
(شماره ۱۱۸۱۵/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲)

 

{tab مصوبات شورای توسعه}

مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

شماره  موضوع بخشنامه  مشاهده
33  ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت کارمندان دولت
(شماره 170061 مرخ 24/12/1393)
 
32 بخشنامه در خصوص دستورالعمل تعیین وضعیت کارمندان آزمایشی
(شماره 12175/93/200 مورخ 11/9/1393)
 
31 امکان احتساب مصوبات هیات های امنا ……دائر برافزایش فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی در تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه
(شماره 9941/93/233 مورخ 22/7/1393)
30 بخشنامه در خصوص دستورالعمل برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی
(شماره 9757/92/200 مورخ 19/7/1393)
 
29 بخشنامه در خصوص امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
(شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393)
 
28 بخشنامه اصلاحیه بخشنامه شماره 3269/93/200 مورخ 13/03/1393
(شماره 3699/200 مورخ 24/3/1393)
 
27 بخشنامه در خصوص روشن نمودن عبارت «حقوق و مزایای مستمر»مندرج در ماده 107 و تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری
(شماره 3269/93/200 مورخ 13/3/1393)
 
26 بخشنامه در ارتباط با کاهش امتیاز ارزیابی عملکرد لازم برای ارتقا به رتبه عالی از 90 در صد به 85 درصد
(شماره 401/92/200 مورخ 9/2/1392)
 
25 بخشنامه در ارتباط با نحوه اقدام دستگاهها در خصوص اعاده به خدمت آزادگان بازنشسته
(شماره 45251/91/200 مورخ 23/12/1391)
 
24 بخشنامه در ارتباط با بازنشستگی و سنوات ارفاقی جانبازان، معلولین و فرزندان شهدا
(شماره 3721/91/204 مورخ 25/9/1391)
 
23 بخشنامه در ارتباط با تسهیل و تسریع در امر برقراری حقوق وظیفه مستخدمین
(شماره 37163/91/204 مورخ 21/9/1391)
 
22  بخشنامه در ارتباط با ارسال مدارک جهت ارتقاء به رتبه عالی
(شماره 36140/91/220 مورخ 27/8/1391)
 
21 بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در رابطه با تسهیل ساماندهی نیروهای وزارتخانه های ادغامی
(شماره 24773/200 مورخ 3/10/1390)
 
20 بخشنامه در رابطه با دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی
(شماره 46635/200 مورخ 3/10/90)
 
19 بخشنامه در خصوص چگونگی کسر مقرری ماه اول از کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند
(شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390)
 
18  بخشنامه در رابطه با اختصاص امتیازات اداری و استخدامی برای حافظان قرآن کریم
(شماره 13736/200 مورخ 14/6/1390)
 
17 بخشنامه در رابطه با تطبیق حکم استخدام کارمندانی که بعد از 1/1/88 استخدام شده اند با کارمندان نظیر در اسفندماه سال 1387
(شماره 55919/200 مورخ 28/10/1389)
 
16  بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل
(شماره 55888/200 مورخ 27/10/1389)
 
15 بخشنامه در رابطه با دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف
(شماره 50795/200 مورخ 5/10/1389)
 
14 دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد
(شماره 43512/200 مورخ 22/8/1389)
 
13  بخشنامه در رابطه با نحوه پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا
(شماره 41722/200 مورخ 11/8/1389)
 
12 بخشنامه در رابطه با رفع ابهام از عبارت تحصیلات دانشگاهی و بالاتر
(شماره 31792/200 مورخ 21/6/1389)
 
11 آیین نامه نحوه اداره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
(شماره 77678/44770 مورخ 28/4/1389)
 
10 بخشنامه در رابطه با نحوه نوزیع بورسهای آموزشی خارج از کشور
(شماره 2128/204 مورخ 28/4/1389)
 
9 بخشنامه در رابطه با تأمین نیروی انسانی با  اولویت جذب نیروهای بومی
(شماره 1709/200 مورخ 25/1/1389)
 
8 بخشنامه در رابطه با امکان استخدام دارندگان مدارک تحصیلی معادل
(شماره 861/200 مورخ 15/1/1389)
 
7 بخشنامه در رابطه با  نحوه محاسبه و پرداخت اضافه کار
(شماره 1969/200 مورخ 26/12/1388)
 
6  بخشنامه در رابطه با بازنشستگی مشاغل تخصصی، کارشناسی و پایین تر
(شماره 102363/200 مورخ 5/11/1388)
 
5 بخشنامه در رابطه با حقوق و مزایای مستمر
(شماره 95314/200 مورخ 8/10/1388)
 
4 بخشنامه در رابطه با شمول مقررات ماده 103
(شماره 84856/200 مورخ 9/9/1388)
 
3  بخشنامه در رابطه با عدالت استخدامی – ماده 44
(شماره 84597/200 مورخ 8/9/1388)
 
2 بخشنامه در رابطه با نحوه بازنشستگی جانبازان
(شماره 111911/1802 مورخ 26/11/1387)
 
1  بخشنامه در رابطه با حقوق وظیفه از کار افتادگی و فوت
(شماره 111856/1802 مورخ 26/11/1387)
 

 

{/tabs}

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments