تسهیلات و کمک های رفاهی

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

وزارت مسکن و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.3.10 بنا به پیشنهاد شماره 7689 مورخ 1383.2.22 معاونت حقوقی‌و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانونپ اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن کارکنان دولت‌، موضوع تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (3) بعد از عبارت “مراحل اجرایی پروژه‌ها” عبارت “که شامل تملک و آزادسازی عرصه پروژه وانجام عملیات ساخت و ساز است‌” اضافه می‌شود.

2ـ ماده (4) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- منابع مالی طرح به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با برنامه‌ریزی و ظرفیت اجرایی پروژه‌ها سی درصد (30%) اعتبار مورد نیاز را از محل وجوه اداره شده در چارچوب قوانین مربوط‌، در اختیار مجری طرح موضوع ماده (3)قرار خواهد داد.

2- شورای پول و اعتبار اقدامات لازم را برای اختصاص مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال تسهیلات‌توسط شبکه بانکی کشور برای هر واحد مسکونی انجام می‌دهد، به نحوی که تسهیلات مزبور با کارمزد مناسب‌،قابل تبدیل به فروش اقساطی و بازدریافت پلکانی و بدون در نظر گرفتن درصد پیشرفت پروژه در جهت آزادسازی‌عرصه پروژه‌ها و عملیات اجرایی در اختیار مجری طرح قرار گیرد.

تبصره- دستگاههای اجرایی می‌توانند در مورد کارمندان متبوع خود پرداخت بخشی از کارمزد و سودتسهیلات بانکی دوران مشارکت را بر اساس بند “ح‌” تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور و احکام مشابهی‌که در قوانین آتی منظور خواهد شد، تقبل نمایند.

3- مابقی وجوه مورد نیاز که متناسب با طرح اجرایی برآورد می‌شود، توسط کارکنان متقاضی طبق اعلام مجری‌طرح پرداخت می گردد.

بازپرداخت تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری انجام شده موضوع این ماده نیز بر اساس قراردادهای منعقد شده‌،با رعایت بندهای فوق بر عهده کارمندان استفاده کننده خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments