تهيه ملبوس مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره 15 امور استخدامی (مصوبه شماره 43770 مورخ 16/10/1359 هیأت وزیران)

تهيه ملبوس مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره 15 امور استخدامی (مصوبه شماره 43770 مورخ 16/10/1359 هیأت وزیران)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.10.13 بنا به پيشنهاد شماره 6.7123 مورخ 59.9.12 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمودند:

1- در موارد و نقاط كه به تشخيص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تهيه ملبوس براي مستخدمين مشمول دستورالعمل شماره (15) سازمان امور‌اداري و استخدامي كشور توسط دستگاه اجرايي مربوط ميسر نباشد، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند تهيه ملبوس هر كي از مستخدمين مشمول‌دستورالعمل مزبور را به خود مستخدم واگذار و در حدود اعتبار موجود در بودجه مورد علم بهاي ملبوس و اجرت دوخت را به ميزان حداقل قيمتي كه بر اساس مقررات آيين‌نامه معاملات دولتي به دست مي‌آيد در مقابل اسناد مثبته به آنان پرداخت و آنان را مكلف به استفاده از ملبوس برابر ضوابط‌ مربوط بنمايند.

2- اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 16358 مورخ 59.6.5 مي‌شود.

محمدعلي رجايي – نخست‌وزير

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن