مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي

بیمه قالیبافان

– قانون بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه،گلیم و زیلو (مصوب 11/9/76 مجلس شورای اسلامی)

– آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه،گلیم و زیلو (مصوب 17/12/79)

بخش 16 – حق بیمه، مقررات مربوط به کارفرمایان

– آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان (مصوب 29/12/54 شورایعالی تامین اجتماعی)

– آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (مصوب 25/10/55 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی)

– قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی نمایند (مصوب 9/5/73مجلس شورای اسلامی)

– قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان(مصوب 25/1/87)

– قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 16/12/61مجلس شورای اسلامی)

– فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر( 2/2/1369 )

-آیین نامه اجرایی تبصره «5» قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاهها به میزان 5 نفر (مصوب 28/6/1362)

– لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی (مصوب 24/9/58 شورای انقلاب)

– آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات ( مصوب 24/5/ 73 شورایعالی تامین     اجتماعی)

– آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تامین اجتماعی درمورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی دهند (مصوب 5/4/78 شورایعالی تامین  اجتماعی)

– بخشنامه شماره 39666/1-52 مورخ 19/4/86 در مورد نحوه دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان کارگاههای صنفی و چگونگی بهره مندی آنان از مزایای قانون تامین اجتماعی در سال 86

 – دستور العمل بازرسي از كارگاه ها (بخشنامه شماره «1» بازرسي تاريخ صدور 19/4/81 )

– بخشنامه 2/9 جدید درآمدموضوع اصلاح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی

– از قانون نظام صنفي كشور

– جدول میزان کسور یا حق بیمه دریافتی صندوق های بازنشستگی

برگهٔ قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21برگهٔ بعدی
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments