اضافه شدن نماينده وزارت نفت به تركيب كارگروه مندرج در بند 11 تصويبنامه موضوع تکلیف دستگاه‌های اجرایی به انجام تمامی معاملات در "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت" (تصویبنامه شماره 74969/ت54570هـ مورخ 20/6/1396 هیأت وزیران)

وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 15/6/1396 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نماینده وزارت نفت به ترکیب کارگروه موضوع بند (11) تصویبنامه شماره 16145/ت53525هـ مورخ 16/2/1396 اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور