1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

آزادسازي خريد و فروش مسكن مهر با لغو بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، بند (۳)تصمیم‌نامه شماره۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ (تصويبنامه شماره۱۶۶۸۸۲/ت۵۰۰۷۰هـ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۲)

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۸۰۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۹۲/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱، بند (۳) تصمیم‌نامه شماره۲۵۲۲۸۹/ت۴۸۹۰۸ن مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ و بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

Share

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.