ابلاغ پاداش بهره‌وری سال ۱۳۹۹ کارکنان وزارت نفت

به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از نفت آنلاین، طی نامه‌ای نرخ حداقل و حداکثر حق الزحمه / پاداش بهره‌وری سال ۱۳۹۹ کارکنان نفت اعلام شد.

حداقل: ۱۹.۷۷۵.۷۰۰ ریال

حداکثر: ۷۹.۱۰۲.۹۰۰ ریال