انتقال دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب (تصویبنامه شماره 114447/ت57223ه مورخ 10/9/1398 هیئت وزیران)

وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/9/1398 به پیشنهاد مشترک شماره 100/20/3838/98 مورخ 29/8/1398 وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری تصویب کرد:

1- وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکت‌های ذی ربط، کلیه دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری- مصوب ۱۳۷۷-) سی و یک (۳۱) شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب - مصوب ۱۳۶۹- به روش و قیمتی که توسط هیئت واگذاری تعیین می شود، منتقل و مابه‌التفاوت آن را به طرفیت دولت در حساب‌های شرکت های آب و فاضلاب مزبور منعکس نماید.

2- سازمان خصوصی سازی موظف است پس از انجام اقدامات یادشده، ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت های مذکور را مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتقال کلیه ردیف‌های اعتباری و طرح‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع بند (۱) این تصویب نامه اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مطالب مرتبط:

- انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب استان‌ها و تعیین تکلیف کارکنان و اموال مربوط (مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع وزارت نفت و نیرو بخوانید!

ابلاغ وظایف دستگاه‌های اجرایی در مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی

اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب استان‌ها و تعیین تکلیف کارکنان و اموال مربوط (مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری)

در خصوص ابطال بند 1-2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری موضوع: ساماندهی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 1032- 1033 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (دادنامه شماره 1025 مورخ 22/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

دستور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تا پایان سال 1397 (بخشنامه شماره 118872/55992 مورخ 11/9/1397 معاون اول رییس جمهور)

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اولویت ارجاع کار به پیمانکاران بومی (پیشنهاد برای تصویب در هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -