اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (تصویب‌نامه شماره 97059/ت56896هـ مورخ 1/8/1398 هیئت وزیران)

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 3/7/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (14) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت -مصوب 1391-، اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

ماده 1- صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که از این پس در این اساسنامه "صندوق" نامیده می‌شود، مؤسسه دارای شخصی حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده 2- هدف صندوق، پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، غرامت تأمین آتیه، تأمین رفاه، بیمه درمان و سلامت کارکنان و بازنشستگان عضو صندوق و ارایه سایر خدمات وفق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط، مصوبات هیئت امنا و ضوابط داخلی صندوق از طریق به‌کارانداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی، پس‌انداز و تأمین آتیه کارمندان صنعت نفت و سایر منابع و وجوه با حفظ و افزایش توان مالی صندوق می‌باشد. خدمات و فعالیت‌های صندوق شامل موارد زیر است:

1- دریافت کسور بازنشستگی کارمندان (سهم کارمند و کارفرما)، کسور پس‌انداز و تأمین آتیه کارمندان (سهم کارمندان و کارفرما)، دریافت سرانه خدمات درمانی و رفاهی از واحدهای تابعه صنعت نفت و شرکت‌های واگذار شده و یا در حال واگذاری آن به بخش غیردولتی که مایل به حفظ ارتباط خود با صندوق می‌باشند، بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.

2- دریافت کسور بازنشستگی افرادی که عضویت آنها طبق قانون و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و با تصویب هیئت امنا در صندوق پذیرفته شده ابشد.

3- کسر و دریافت کسور تأمین آتیه کارمندان و بازنشستگان (سهم کارمند و کارفرما).

4- پرداخت مستمری به کارمندان بازنشسته و بازماندگان کارمندان متوفی بر اساس مقررات موضوعه.

5- در حال تکمیل...

 دانلود فایل پی‌دی‌اف اساسنامه

 

مطالب مرتبط:

- ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (دادنامه شماره 1025 مورخ 22/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع وزارت نفت و نیرو بخوانید!

ابلاغ وظایف دستگاه‌های اجرایی در مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی

انتقال دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب (تصویبنامه شماره 114447/ت57223ه مورخ 10/9/1398 هیئت وزیران)

انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت آب و فاضلاب استان‌ها و تعیین تکلیف کارکنان و اموال مربوط (مصوبه شماره 386106 مورخ 14/7/1398 شورای عالی اداری)

در خصوص ابطال بند 1-2 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری موضوع: ساماندهی مؤسسات پژوهشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره 1032- 1033 مورخ 8/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (دادنامه شماره 1025 مورخ 22/5/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

دستور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تا پایان سال 1397 (بخشنامه شماره 118872/55992 مورخ 11/9/1397 معاون اول رییس جمهور)

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اولویت ارجاع کار به پیمانکاران بومی (پیشنهاد برای تصویب در هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -