دستورالعمل اجرایی ارائه کارت ایثار به رزمندگان جهادگر (بخشنامه شماره ۲۴۹۸/۲۱۰ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ وزارت جهاد کشاورزی)

معاون محترم وزیر

ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استناها

مدیر عامل محترم سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات

مدیران محترم دفاتر مستقل

موضوع: دستورالعمل اجرایی ارائه کارت ایثار به رزمندگان جهادگر

ابلاغیه شماره: ۴/۸۵/۲۲۱۶ تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح (پیوست)

ابلاغیه شماره: ۹۹۹۵۵/د/۱/۱۰۷ تاریخ ۹/۲/۱۳۹۹ دبیر محترم شورای هماهنگی امور رزمندگان (ستاد کل نیروهای مسلح)

احتراماً، در اجرای سیاست شماره (۱) سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مقرر شده است، کارت شناسایی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به عنوان یک سند ملی به افرادی که برابر ضوابط، رزمنده شناخته می‌شوند، اعطا گردد، بر همین اساس و با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص شکل گیری سامانه فرا سازمانی اطلاعات رزمندگان و همچنین طراحی و تولید کارت موصوف در دبیرخانه شورای هماهنگی امور رزمندگان (ستاد کل نیروهای مسلح) دستورالعمل اجرایی سیاست شماره یک سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، موضوع اعطای کارت ایثار رزمندگان" و ابلاغیه شماره ۴/۸۵/۲۲۱۶ تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جهت صدور «کارت ایثار رزمندگان جهادگر» به پیوست ارسال می‌گردد. دستور فرمایید، ضمن اعلام وصول دستورالعمل ابلاغی، نسبت به اجرایی شدن آن در اسرع وقت اقدامات لازم را به عمل اورده و نتایج پیگیری نهایی را به این اداره کل ارسال نمایند.

شایان ذکر است، با توجه به ضرورت و حساسیت موضوع، رؤسای محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان‌ها نسبت به تأمین امکانات لازم از قبیل نیروی انسانی، تجهیزات رایانه‌ای، فضای اداری و... اقدام نموده و همکاری لازم را با مسئول ایثارگران زیرمجموعه آن سازمان مبذول فرمایند.