1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)
Print Friendly, PDF & Email

‌اصلاح اساسنامه شرکت سهامی پشیتبانی امور دام کشور (تصويبنامه ۵۱۳۴۳/ت۲۰۶۶۱هـ مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۷۸ هيأت وزيران)

‌وزارت جهاد سازندگی- دام و طیور- وزارتخانه‌ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.8.23 با توجه به نظرریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره 2107 هـ/ب مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۷) تصویب نمود:

‌اساسنامه شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشورموضوع تصویبنامه شماره 55282/ت18012هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در بند (ج) ماده (6 عبارت "با رعایت قوانین ومقررات مربوط" بعد از عبارت جهت نیل به هدفهای شرکت "اضافه می‌شود.

2- در بند (‌د) ماده (11) عبارت "‌با رعایت قوانین و مقررات مربوط" بعد از عبارت "‌این اساسنامه" اضافه می‌شود.

‌این اصلاحیه به موجب نامه شماره 78.21.5821 مورخ 1378.9.22 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین .
    • هیچ نظری یافت نشد.