آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین و یا هیأت امنای اماکن مذهبی سال 98 (در حال بررسی در هیئت وزیران)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین و یا هیأت امنای اماکن مذهبی سال 98» را برای بررسی و طی مراحل قانونی را ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع سانی دفتر هیئت دولت» براساس تکلیف مواد (5) و (12) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان موظف است وجوهی را که از محل هدایای مستقل، حق و التولیه و حق و النظاره موقوفات حاصل می شود طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیئت دولت می رسد به مصرف رساند.

گفتنی است، سازمان اوقاف این وجوه را عمدتا در مواردی مانند حمایت از برنامه‌های ترویج فعالیت‌های قرآنی (برگزاری مسابقات بین المللی قران کریم و ...) و معارف دینی و حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه هزینه می‌کند.

بر همین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی "آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین و یا هیأت امنای اماکن مذهبی سال 98 " را جهت بررسی و طی مراحل قانونی فوق الذکر به هئیت محترم وزیران ارائه نموده است.