قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی (مصوب 8/5/1398 مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره 66634 مورخ 31/5/1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن به پیوست «قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/5/1398 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 43910/243 مورخ 28/5/1398 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

نامه شماره 43910/253 مورخ 28/5/1398

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 8/5/1398 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

موضوع استفساریه:

بر اساس حکم مندرج در ماده (36)‌ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394، آیا صندوق توسعه ملی از ابتدای تشکیل مشمول حکم مذکور می‌باشند؟

پاسخ:

بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده (36) قانون مذکور می‌باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هشتم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/5/1398 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع وزارت امور اقتصادی و دارایی بخوانید!

زیرسامانه تسویه و تهاتر در سامانه مدیریت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت

آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی (مصوبه هیئت وزیران)

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موضوع: ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور (تصویب‌نامه شماره 654444/ت55376هـ مورخ 27/5/1398 هیئت وزیران)

اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت (در حال تصویب در هیأت وزیران)

آیین نامه راهبری شرکتی در شرکت های دولتی موضوع: بند «ب» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در حال تصویب در هیات وزیران)

الزام شرکت های دولتی به ثبت اطلاعات در "سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی" (بخشنامه شماره 4461/56121 مورخ 21/1/1398 معاون اول رییس‌جمهور)

تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه براساس ارزش معاملاتی ملک در ۱۳۹۸ (تصویبنامه شماره 3368/ت56439ه مورخ 20/1/1398 هیئت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -