آیین نامه مرخصی نیروهای مسلح

این آیین نامه در تاریخ سی ام آبان ماه ۱۳۹۱ از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است./ با توجه به در دسترس نبودن بقیه مواد این آیین‌نامه، به محض دسترسی تکمیل خواهد شد.

فصل پنجم: مقررات مرخصی کارکنان وظیفه

ماده ۳۸: مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان وظیفه ۱۲ روز می‌باشد.

تبصره ۱: به مدت مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتری محل سکونت خود تا یگان خدمتی به‌کارگیری شوند به ازای هر صد کیلومتر دو روز اضافه می‌شود.

تبصره ۲: به مدت مرخصی استحقاقی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در مناطق بد آب و هوا به‌کارگیری می‌شوند (درجه ۱ و ۲)، شش روز (درجه ۳) هشت روز و درجه (۴)، ده روز اضافه می‌گردد.

تبصره ۳: مبنای محاسبه فاصله محل به‌کارگیری و محل سکونت، آدرس اعلام شده در برگ اعزام می‌باشد.

تبصره ۴: به مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه متأهل سالانه ۱۰ روز اضافه می‌گردد.

تبصره ۵: ایام تعطیلات رسمی واقع در بین مرخصی استحقاقی کارکنان وظیفه جزء مرخصی استحقاقی آنان محسوب نمی‌گردد.

تبصره ۶: مدتش مرخصی پایان دوره آموزش کارکنان وظیفه جزو مرخصی استحقاقی محسوب می‌گردد.

ماده ۳۹: به مرخصی سالیانه کارکنان وظیفه‌ای که در طول مدت خدمت دوره ضرورت یکی از بستگان آنان (پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر) شهید و یا فوت نماید مدت ده روز اضافه می‌گردد.

ماده ۴۰: به کارکنان وظیفه اقلیت‌های دینی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) در ایام اعیاد مذهبی آنان مرخصی اعطاء که مدت مرخصی فوق جزء مرخصی استحقاقی سالانه آنها محسوب می‌گردد.

ماده ۴۱: فرماندهان، رؤسا و مدیران می‌توانند به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی کارکنان وظیفه، با رعایت مقررات آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح علاوه بر مرخصی استحقاقی حداکثر ۲۰ روز در طول خدمت دور ضرورت به آنان مرخصی تشویقی اعطاء نماید.

ماده ۴۲: مدت مرخصی استعلاجی وفق مقررات آیین‌نامه معافیت پزشکی مشمولین وظیفه خواهد بود.

ماده ۴۳: فرماندهان، رؤسا و مدیران موظفند ترتیبی اتخاذ تا کارکنان وظیفه قبل از پایان خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

تبصره: حداکثر حد نصاب مرخصی کارکنان وظیفه ۲۰ درصد می‌باشد.

جدول درجه‌بندی نقاط کشور از نظر بدی آب و هوا

نام استاندرجه یکدرجه دودرجه سهدرجه چهار
اردبیلمرکزی اردبیل   
آدربایجان‌غربیمرکزی ارومیه
مرکزی مهاباد
   
ایلام مرکزی ایلام  
بوشهر   مرکزی بوشهر
چهارمحال و بختیاری مرکزی شهرکرد  
خراسان رضویمرکزی مشهد   
خراسان جنوبی مرکزی بیرجند  
خراسان شمالیمرکزی بجنورد   
خوزستان  مرکزی اهواز
مرکزی دزفور
 
زنجانمرکزی زنجان   
سیستان و بلوچستان   مرکزی زاهدان
مرکزی ایرانشهر
مرکزی چابهار
کرمان مرکزی کرمان
مرکزی سیرجان
 مرکزی جیرفت 
کردستان مرکزی سنندجمرکزی سقز  
سمنان مرکزی سمنان
مرکزی شاهرود 
   
قم مرکزی قم   
کهگیلویه و بویراحمد مرکزی بویراحمدمرکزی کهگیلویه 
هرمزگان    مرکزی بندرعباس
مرکزی بندرلنگه
همدان مرکزی همدان   
یزد  مرکزی یزد  
کرمانشاهمرکزی کرمانشاه