اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)

در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، اساسنامه "سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک" تصویب شد.

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، دوره آغاز تولد تا ۶ سالگی کودکان را با محوریت خانواده عهده دار است و برای تقویت نهاد خانواده مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی تلاش خواهد کرد.

براساس اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، از آغاز ۴ سالگی کودک تا ورود به دبستان یک دوره یک ساله مهد کودک و دو ساله پیش دبستانی پیش بینی شده که راهبری، هدایت، نظارت و برنامه ریزی تامین محتوای مناسب برای این دوره سه ساله بر عهده آموزش و پرورش خواهد بود.

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: تصویب این اساسنامه، یک گام بسیار جلو برای کودکان این سرزمین است و از امروز کشورمان سوار قطار واقعی رشد و پیشرفت کودک بر اساس الگوی اسلامی ـ ایرانی شد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین سنین شکل‌گیری شخصیت کودکان در دوره کودکی است و تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اتفاق بسیار ارزشمندی است.

حکیم‌زاده با بیان اینکه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان سازمان مستقل در تراز معاونت وزیر آموزش و پرورش است، افزود: این سازمان تربیت یکپارچه کودکان زیر ۶ سال یعنی تمام امور برنامه‌ریزی، هدایت، مدیریت، صدور مجوز و ارزیابی ارائه خدمات تعلیم و تربیت و آموزش کودکان زیر ۶ سال را به صورت متمرکز بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع تعلیم و تربیت دوره کودکی، سعی شده است در اساسنامه، ارکان و هیأت امنا به شکلی دیده شود که بتواند وظایف محوله را انجام دهد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: اهدافی برای این سازمان در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، شرح وظایفی پیش‌بینی شده است و خوشبختانه امروز در جلسه شورای عالی انقلاب با حضور رئیس‌جمهور به صورت نهایی تصویب شد. 

وی با بیان اینکه این اساسنامه در جلسات متعدد مورد کارشناسی قرار گرفت، افزود: بحث به رسمیت شناختن حقوق و تکالیف تربیتی والدین و تأکید بر محیط خانواده به عنوان بستر اصلی تربیت به عنوان اصول حاکم بر این سازمان در نظر گرفته شده است و در واقع مبتنی بودن تعلیم و تربیت دوره کودکی بر یافته‌های علمی ـ پژوهی و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی، بحث عدالت محوری و فراهم کردن زمینه دسترسی عادلانه به فرصت‌های تربیتی برای همه کودکان جزو اصولی هستند که در اساسنامه مورد توجه قرار گرفتند.

حکیم زاده تصریح کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اهداف چندگانه‌ای دارد که شامل ساماندهی و مدیریت یکپارچه امور تعلیم و تربیت دوره کودکی و توسعه کمی و کیفی آن، ارتقای شاخص‌های تربیتی، توانمندسازی و حمایت از خانواده‌ و نهادهای فعال در حوزه کودک، مهدهای کودک و پیش‌دبستان و سایر مراکز نگهدای و آموزش کودکان زیر ۶ سال مبتنی بر تعلیم و تربیت اسلامی و تأمین عدالت جهت دسترسی به تعلیم و تربیت با کیفیت دوره کودکی با تأکید بر کودکان و خانواده‌های دارای نیاز ویژه و مناطق محروم است. 

وی ادامه داد: برای این اهداف، وظایفی پیش‌بینی شده است که توسط ارکان سازمان شامل هیأت امنا، رئیس سازمان و سایر بخش‌ها، پیگیری خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در این سازمان، تعلیم و تربیت کودکان زیر ۶ سال به صورت یکپارچه در نظر گرفته شده است که شامل مهدهای‌کودک، مراکز پیش‌دبستانی و تمام مراکزی که تحت هر عنوانی به بحث تعلیم و تربیت کودکان می‌پردازند، است و از این به بعد همه این مراکز باید زیر نظر این سازمان و مقرراتی که در آیین‌نامه بعدی تصویب می‌شود، فعالیت خود را تطبیق دهند.

مقررات مرتبط:

- واگذاری امور مربوط به مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش