تبدیل وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیفعنوان خواستهنمونه رأی صحیح
۱تبدیل وضعیت استخدامی از نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معینحکم به رد

 
مستندات مربوط:

قوانین

ردیفتاریخعنوان
۱۱۳۸۶/۰۷/۰۸تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۲۱۳۹۵/۰۶/۰۳قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ مجلس شورای اسلامی