تبدیل وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ تبدیل وضعیت استخدامی از نهضت سوادآموزی به قرارداد کار معین حکم به رد

 
مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ مجلس شورای اسلامی