جستجو در بانک مقررات و بخشنامه‌ها

اطلاعیه 70-98 مورخ نیروهای اداری مشمول بخشنامه الف/د 230 که متقاضی دریافت رتبه بندی 98/10/28 می‌باشند

اداره کل آموزش و پرورش استان ...

با سلام و احترام

به پیوست فایل مربوط به گزارش آماری مربوط به نیروهای اداری مشمول بخشنامه الف /د 230 که متقاضی دریافت رتبه بندی (ادامه  خدمت در واحد آموزشی) شده اند؛ تقدیم می گردد؛ مقتضی است با عنایت به فوریت موضوع، فایل نهایتاً تا دوشنبه مورخ 98/10/30 تکمیل و به این اداره کل ارسال گردد.

یارمحمد حسین بر-  مدیر کل امور اداری و تشکیلات

مقررات مرتبط:

- شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (بخشنامه شماره 185179 مورخ 4/10/1398 وزارت آموزش و پرورش)