تعیین درجه سخت و زیان آور بودن مشاغل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور (در حال تصویب در هیئت وزیران)

متن پیش‌نویس:

(ارسالی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به هیئت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه مورخ ... بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مصوبه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۹ شورا)، در اجرای ماده (۸۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۸ هیئت وزیران)، مشاغل سخت و زیان آور سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری‌های کشور و درجه سخت و زیان آور بودن این مشاغل (مواردی که مشمول قانون کار نمی‌باشند) را به شرح جدول زیر تعیین و تصویب نمود:

عنوان مشاغلدرجه سختی و زیان‌آور
آتش نشان۳
آتش‌نشان (راننده)۳
معاون شیفت۳
فرمانده شیفت۳
رییس ایستگاه۳
مدیر عملیاتی منطقه۳
رییس مرکز ستاد فرماندهی۳
معاون عملیات۳