آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۱۸/ت۵۴۴۸۷هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۵ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۸۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵- آیین ­نامه اجرایی شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی شورای برنامه‌­ریزی و توسعه استان

ماده۱- در این آیین‌­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارمی‌روند:

الف - قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - .

ب - سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ - سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (سازمان برنامه و بودجه استان).

ت - شورا: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

ث - دبیرخانه: دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

ج - کارگروه‌: کارگروه‌­های تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان.

ماده ۲- ترکیب اعضای شورا براساس بند (الف) ماده (۳۱) قانون و وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

الف - وظایف و اختیارات مندرج در بند (ب) ماده (۳۱) قانون.

ب - بررسی و تصویب توزیع اعتبارات هزینه‌ای استان به تفکیک دستگاه - برنامه، با پیشنهاد دبیر شورا براساس قوانین، مقررات و اسناد بالادستی.

پ - بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین پروژه‌های اعتبارات تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای استان با پیشنهاد دبیر شورا.

ت - سایر وظایف محول­‌شده از طرف هیأت وزیران درچهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

ماده ۳- دبیرخانه شورا در سازمان استان مستقر است و وظایف آن به ‌شرح زیر است:

الف - تهیه دستور کار و برنامه زمان­بندی تشکیل جلسات شورا، مطابق تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳۱) قانون با هماهنگی رییس شورا.

ب - ارسال تصمیمات شورا حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه برای اعضا و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استان.

پ - ارایه گزارش‌های ارزیابی مستمر، پیگیری مصوبات شورا، تهیه گزارش‌های فصلی و سالانه از عملکرد شورا و کارگروه‌­ها و ارسال آن به استاندار و اعضای شورا.

ت - بررسی پیشنهاد‌‌های کارگروه‌‌ها و کمیته­ برنامه‌ریزی شهرستان‌‌­ها و آماده‌سازی آنها برای طرح و تصویب در شورا.

ث - پیگیری تهیه و هماهنگی برنامه‌های یکساله کارگروه‌‌ها.

ج - سایر موارد ابلاغی از سوی شورا در چهارچوب قوانین و مقررات و اسناد بالادستی.

تبصره - مسئولیت هماهنگی، نظارت و پیگیری انجام وظایف و ارزیابی عملکرد شورا بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده ۴- به ‌منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، کارگروه‌‌های تخصصی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

 

الف - کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه­گذاری.

ب - کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست.

پ - کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده.

ت - کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.

تبصره۱- کارگروه­‌ها می­توانند با تصویب شورا، به تناسب موضوع گروه­کاری ایجاد کنند.

تبصره۲- کلیه تصمیمات کارگروه‌‌ها جنبه پیشنهادی دارد و پس از طرح و تصویب در شورا در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، لازم­الاجرا است.

 

تبصره۳- با ابلاغ این آیین­نامه، ایجاد و برگزاری هرگونه کارگروه، ستاد، کمیته، کمیسیون، شورا و عناوین مشابه در موضوعات و وظایف شورا و کارگروه­های ذیل آن توسط مقامات و دستگاه­های اجرایی ملی و استانی به ­جز موارد مصرح در قوانین در سطح استان و شهرستان مجاز نخواهد بود.

 

ماده۵ - شرایط و نحوه تشکیل جلسات کارگروه‌‌ها به ‌شرح زیر است:

الف - اعضای کارگروه‌‌ باید شخصاً در جلسات کارگروه‌‌ها حضور یابند. در صورت غیبت موجه اعضای ثابت کارگروه­ها در جلسه، نماینده تام­الاختیار با هماهنگی رییس کارگروه و معرفی کتبی در جلسه بدون حق رأی حضور می‌یابد.

ب - کارگروه‌‌ها موظفند دو سازمان مردم­نهاد مرتبط استانی را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حقیقی (که حداقل یکی از آنها از بانوان باشد) را به عنوان صاحب­نظر به پیشنهاد دبیر و تأیید کارگروه، به طور سالیانه انتخاب و به جلسات کارگروه دعوت کنند.

پ - دبیر کارگروه موظف است علاوه بر اعضای ثابت، از اعضای متغیرکارگروه بر حسب موضوع دستور کار و به تشخیص رییس کارگروه دعوت به عمل آورد. اعضای متغیر در جلسه دارای حق رأی هستند.

ت - در سایر موارد، شیوه عمل کارگروه‌‌ها طبق روش‌‌های مصوب شورا خواهد بود.

ماده ۶ - وظایف کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه­گذاری به شرح زیر است:

الف - ارایه برنامه­هایی برای اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

ب - پیگیری اجرای برنامه‌های مرتبط با امور اقتصادی و بخش‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، گردشگری و خدمات در چهارچ-وب برنامه‌های توسعه.

پ - ارایه پیشنهاد برای اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

ت - ارایه برنامه­های حمایت از جریان­های اقتصادی و رشد اقتصادی پایدار در سطح استان.

ث - ارایه پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان.

ج - ارایه شیوه­های افزایش تولید ناخالص داخلی استان.

چ - ارایه برنامه­هایی برای ترغیب و ترویج روش­ها و الگو‌‌‌های تولید و مصرف پایدار در سطح استان.

ح - ارایه برنامه­هایی برای ارتقای معیشت و ظرفیت­سازی اقتصادی خانوارهای استان.

خ - بررسی و ارایه پیشنهاد برای افزایش مشارکت­های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی.

د - پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش‌‌های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی.

ذ - بررسی علل رکود یا توقف واحد‌‌‌‌های تولیدی و صنعتی و ارایه راهکارهایی برای حل مشکل.

ر - بررسی، پیگیری و هماهنگی امور اصناف و تنظیم بازار کالا و خدمات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ز - بررسی راهکارهای حمایت از ایجاد و توسعه تجارت الکترونیک.

ژ - پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب براساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولید محصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت.

س - پیگیری مصرف بهینه آب در بخش­های اقتصادی.

ش - بررسی روند خرید محصولات بخش کشاورزی و توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و دامی در چهارچوب قوانین و مقررات حمایتی.

 

ص - ارایه راهکارهایی برای توسعه صنایع دستی، صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و تنوع­بخشی به اقتصاد روستایی و عشایری.

 

ض - ارایه سازوکارهایی برای بهره­گیری بیشتر از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و بازارچه‌های مرزی.

 

ط - ارایه برنامه­هایی برای توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی استان.

 

ظ - تسهیل فرایند تأمین، تجهیز و جذب منابع مالی و درآمدی مورد نیاز استان.

 

ع - تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­عالی ذی‌ربط از جمله شورای­عالی اشتغال و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‏ای و مهارتی.

 

غ - ارایه برنامه­هایی برای حمایت از سرمایه­گذاری در کارآغازیان (استارت آپ­ها)، کسب و کار‌‌‌های نوپا و دانش‌بنیان و توسعه کسب و کارهای جدید و کارآفرینی با همکاری کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست و کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری.

 

ف - بسترسازی ایجاد و توسعه برنامه‌‌های بلندمدت و میان‌مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه­یافته، روستایی و مرزی در چهارچوب برنامه‌های توسعه و اهداف توسعه پایدار.

 

ق - ارایه سازوکارهایی برای همسو کردن سرمایه‌گذاری‌‌ها و اقدامات توسعه‌ای نظام بانکی و بخش‌های غیردولتی براساس اولویت‌های اسناد توسعه‌ای استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

ک - پیگیری و ارایه پیشنهاد در خصوص جذب سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی به ویژه در مناطق روستایی و مرزی.

 

گ - بررسی و ارایه پیشنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگی 

سازمان‌‌های مرتبط از جمله بانک­ها، اداره‌کل تأمین اجتماعی و اداره‌کل امور مالیاتی. 

 

ل - بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش­های فنی، حرفه‏ای و مهارتی در چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری.

 

م - ارایه برنامه­های پیشنهادی برای حمایت از رسته فعالیت‌های اولویت­دار با رعایت تصمیمات شورای­عالی اشتغال و اسناد آمایش سرزمین.

 

ن - بررسی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی­ و­ حرفه­ای بخش دولتی و مراکز غیردولتی متناسب با نیازهای بازار کار.

 

ماده ۷- اعضای کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه­گذاری عبارتند از:

 

الف - اعضای ثابت:

 

۱- استاندار (رییس)

 

۲- رییس سازمان استان (دبیر)

 

۳- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری

 

۴- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

 

۵ - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

 

۶ - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 

۷- مدیرکل امور مالیاتی استان

 

۸ - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 

۹- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

 

۱۰- مدیرکل آموزش و پرورش استان

۱۱- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

۱۲- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۱۳- دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان

۱۴- رییس اتاق تعاون استان

۱۵- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

۱۶- رییس اتاق اصناف استان

۱۷- رییس شورای اسلامی استان

۱۸- یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۱۹- ناظر یا مدیرکل گمرک استان

۲۰- مدیرکل بهزیستی استان

۲۱- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

۲۲- رییس سازمان بسیج سازندگی استان

۲۳- رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان.

ب - اعضای متغیر:

۱- مدیرکل اطلاعات استان

۲- مدیرکل راه و شهرسازی استان

۳- مدیرکل استاندارد استان

۴- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد

۵ - رییس پارک علم و فناوری استان

۶ - مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان

۷- مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه­ای استان

۸ - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد‏ تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (در صورت وجود)

۹- مدیرکل شیلات استان (برای استان­های ساحلی)

۱۰- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (در صورت وجود)

۱۱- رؤسای بانک­های استان حسب مورد.

ماده ۸ - وظایف کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط­زیست به شرح زیر است:

الف - بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص طرح‌های توسعه عمران منطقه­ای، ناحیه­ ای، روستایی و شهری، طرح­های مجموعه‌های شهری، طرح‌های بهسازی، نوسازی و مرمت بافت‌های قدیمی‌ و فرسوده، تبدیل روستا به شهر، طرح‌‌های ساماندهی عشایر و ساماندهی سکونت­گاه­های غیررسمی با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، اسناد توسعه استان و الزامات پدافند غیرعامل به مراجع قانونی ذی­ربط.

ب- تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­ عالی ذی­ربط از جمله شورای ­عالی شهرسازی و معماری ایران.

پ - بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه­های توسعه استان در حوزه­های زیربنایی.

ت - بررسی و ارایه سازوکارهای لازم برای انجام وظایف مرتبط با اجرای آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهر‌‌‌ها و محدوده روستاها.

ث - بررسی راهکارهای افزایش مشارکت‌های مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای توسعه زیرساختی شهر‌‌‌‌ها، روستا‌‌‌‌ها و مناطق عشایری استان.

ج - ارایه پیشنهادهایی برای ارتقای زیرساخت‌‌های مقاوم و پیگیری تحقق روستاها و شهر‌‌‌‌های پایدار و تاب­آور.

چ - پیگیری ارتقای دسترسی به آب سالم و سامانه جمع­آوری و تصفیه فاضلاب در سطح استان و بررسی و ارایه سازوکارهای نحوه بهره­برداری و حفاظت از منابع پایه به ویژه آب در بخش­های اقتصادی.

ح - بررسی مسایل و مشکلات روستاییان و عشایر و ارایه پیشنهادهایی برای راهبری توسعه روستایی و ساماندهی عشایر.

خ - بررسی و پیشنهاد برنامه­های توانمندسازی دهیاران و بهره­گیری از ظرفیت آنها در پیشبرد امور توسعه روستاها.

د - بررسی و پیگیری طرح­های مدیریت بحران و حوادث طبیعی.

ذ - ارایه راهکارهایی برای توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی (از قبیل بین شهری، شهری، روستایی، ریلی و هوایی) و ارتقای وضعیت ایمنی راه­ها.

ر - بررسی برنامه­های بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارایه سازوکارهایی برای توسعه ظرفیت‌های ایجاد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

ز - بهره‌برداری از ظرفیت شورای فنی استان در پیشبرد امور مرتبط.

ژ - پیگیری انتقال صنایع آلاینده و مزاحم به خارج از شهر‌‌‌‌ها و سکونت­گاه­ها.

س - بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص برنامه­های توسعه کمی و کیفی مسکن و زیرساخت­های مناطق شهری و روستایی و عشایر. 

ش - بررسی و پیشنهاد در خصوص برنامه آمایش و سند چشم­انداز استان.

ص - بررسی برنامه‌های توسعه میان‌مدت استانی، شهرستانی، طرح‌های توسعه ناحیه‌ای و طرح‌‌های منظومه روستایی از منظر ملاحظات آمایشی، محیط­زیستی و اهداف توسعه پایدار و نظارت بر چگونگی اجرای آنها.

ض - تسهیل اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی شورای­­عالی آمار و شورای­عالی آمایش سرزمین.

ط - بررسی و ایجاد هماهنگی آمار‌‌‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی استان.

ظ - بررسی و پیشنهاد شاخص­ها و اولویت­های آماری مورد نیاز برنامه­های توسعه استان.

ع - بررسی و ارایه تدابیر لازم برای تهیه نقشه‌های اصلی سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و داده­های مکانی استان و به‌روز‌رسانی آن.

غ - پیشنهاد سیاست­ها و راهکارهای لازم برای کاهش نابرابری و توسعه متعادل استان و پایش تحقق آنها.

ف - بررسی مباحث مرتبط با انطباق توسعه محدوده و حریم شهر‌‌‌‌ها و روستاها در چهارچوب سند آمایش سرزمین.

ق - بررسی و نظارت بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و پیشنهاد راهکارهایی برای اجرای برنامه مدیریت سبز در سطح استان.

ک - بررسی برنامه­های مورد نیاز برای ایجاد تعادل در نظام سکونت‌گاهی و استقرار جمعیت و فعالیت در استان در پیوند با اسناد فرادست.

گ - بررسی و ارایه راهکارهای توانمندسازی و ظرفیت­سازی نهادی و انسانی برای تحقق اهداف توسعه پایدار.

ل - بررسی و پیگیری تحقق اهداف و ارتقای شاخص­های توسعه پایدار در پهنه استان براساس دیدگاه‌های برنامه­ریزی منطقه‌ای. 

م - بررسی و تسهیل ارتقای زیست­بوم (اکوسیستم) و حفاظت از تنوع زیستی در پهنه استان.

ن - بررسی و ارایه راهکار‌‌‌‌های مقابله با پدیده بیابان‌زایی، گرد و غبار و ریزگردها.

و - بررسی و ارایه راهکارهای برنامه­ریزی یکپارچه سرزمینی و ساماندهی فضایی استان.

ه- - راهبری زیرساخت داده‌های مکانی ( SDI ).

ی- پیگیری اجرای طرح­های آمایشی مصوب استان و بررسی سیاست­های ارتقای دسترسی به انرژی­های پاک و مقرون به­صرفه در سطح استان.

ماده ۹- اعضای کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط‌زیست عبارتند از:

الف - اعضای ثابت:

۱- استاندار (رییس)

۲- مدیر کل راه و شهرسازی استان (دبیر)

۳- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری

۴- رییس سازمان استان

۵ - رییس سازمان جهادکشاورزی استان

۶ - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

۷- مدیرکل حفاظت محیط‌‌زیست استان

۸ - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۹- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۱۰- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

۱۱- نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به انتخاب وزیر

۱۲- یکی از شهرداران استان به انتخاب رییس کارگروه

۱۳- مدیرعامل شرکت گاز استان

۱۴- مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان

۱۵- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان

۱۶- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

۱۷- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

۱۸- مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری

۱۹- مدیرکل هواشناسی استان

۲۰- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

۲۱- رییس شورای اسلامی استان.

ب - اعضای متغیر:

۱- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

 

۲- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 

۳- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

 

۴- مدیرکل ثبت احوال استان

 

۵ - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان

 

۶ - مدیرعامل شرکت پخش فرآورده­های نفتی استان

 

۷- مدیرعامل شرکت شهرک­های صنعتی استان

 

۸ - مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۹- مدیرکل امور عشایر استان (در موضوعات مرتبط)

۱۰- مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان

۱۱- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

۱۲- مدیرکل استاندارد استان

۱۳- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان

۱۴- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان (استان‌های ساحلی)

۱۵- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد

۱۶- دهیار یکی از روستاهای استانی به انتخاب رییس کارگروه

۱۷- یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا.

ماده ۱۰- وظایف کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده به شرح زیر است:

الف - تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­عالی از جمله شورای اجتماعی کشور و شورای ­عالی رفاه و تأمین اجتماعی. 

ب - بررسی و ارایه راهکارهای شناسایی کانون‌های آسیب‌پذیر اجتماعی و کاهش آسیب­های اجتماعی و آثار ناشی از آن.

پ - بررسی و پیشنهاد برای بازیابی هویت ملی و مذهبی و ارتقای خودباوری در نسل جوان.

ت - بررسی و ارایه سازوکارهایی برای تحکیم بنیان و حمایت از نهاد خانواده.

ث - بررسی مسایل و مشکلات و نیازهای بانوان و جوانان و بهبود شاخص‌های ذی‌ربط.

ج - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از غنی­سازی اوقات­ فراغت به ویژه برای جوانان و بانوان.

چ - بررسی و نظارت بر حسن انجام پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای استان.

ح - بررسی راهکارها و ارایه پیشنهادهای لازم برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن.

خ - بررسی و برنامه­ریزی حفظ و بهره­برداری از بناهای دارای ارزش فرهنگی - تاریخی و صیانت از میراث معنوی.

د - بررسی و ارایه راهکارهای ساماندهی مراکز فرهنگی.

ذ - بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سرمایه اجتماعی و مشارکت­های مردمی.

ر - همکاری با شوراهای متولی امور فرهنگی و اجتماعی.

ز - هماهنگی برای فراهم نمودن زمینه­های لازم در کاهش نابرابری­های جنسیتی در سطح استان.

ژ - بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای شاخص­های رفاه و توسعه اجتماعی و فرهنگی استان.

س - برنامه­ریزی و ارایه راهکارهای فقرزدایی و کاهش فقر.

ش - بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه بیمه‌های اجتماعی در مناطق محروم به‌ویژه روستایی و عشایری.

ص - بررسی و ارزیابی روند تغییرات شاخص­های توسعه روستایی.

ض - تسهیل اجرای تصمیمات شوراهای مرتبط از جمله شورای­عالی سلامت و امنیت غذایی.

ط - بررسی و ارایه راهکارهای ارتقای سبک زندگی سالم و سلامت و امنیت غذایی. 

ظ - بررسی و ارایه راهکارهای سلامت جسمی‌ در گروه سنی کودکان و نوجوانان به‌ویژه دختران و راه‌های بهبود آن.

ع - بررسی راه­های پیشگیری از عفونت و بیماری­های نوپدید و مهار آنها.

غ - بررسی و پیشنهاد برنامه­هایی برای رصد و پایش سلامت جسمی‌ و روانی گروه‌های سنی مختلف.

ف - بررسی و ارایه راهکارهای تأمین نیاز‌‌‌های بهداشتی و درمانی و ارتقای کیفیت بیمه سلامت استان در ابعاد مختلف و اولویت‌های آن با توجه به نیاز‌‌‌‌های شهرستان‌ها و استان.

ق - بررسی و ارایه راهکارهای الگوی نظارت بر بهداشت محیط، نظافت عمومی و واپایش (کنترل) مواد غذایی و بهداشتی.

ک - پیشنهاد اصلاح طرح گسترش شبکه بهداشت و درمان استان با توجه به تحولات جمعیتی.

گ - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از بخش غیردولتی و جلب مشارکت در بخش بهداشتی و درمانی.

ل - بررسی و ارایه سازوکار واگذاری امور تصدی‌گری دستگاه­های دولتی به بخش غیردولتی در امور ذی‌ربط.

م - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه گردشگری سلامت.

ن - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه تولید و مصرف محصولات سالم.

و - نظارت بر اجرای استاندارد‌‌‌‌های غذا و دارو.

ماده۱۱- اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده عبارتند از:

الف - اعضای ثابت:

۱- استاندار (رییس)

۲- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری (دبیر)

۳- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار

۴- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ - رییس سازمان استان

۶ - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری

۷- مدیرکل آموزش و پرورش استان

۸ - مدیرکل اطلاعات استان

۹- مدیرکل حفاظت محیط­زیست استان

۱۰- مدیرکل ورزش و جوانان استان

۱۱- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۱۲- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۱۳- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۱۴- مدیرکل استاندارد استان

۱۵- مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۱۶- مدیرکل بهزیستی استان

۱۷- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۱۸- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان

۱۹- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان

۲۰- رییس سازمان جهادکشاورزی استان

۲۱- مدیرکل دامپزشکی استان

۲۲- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان

۲۳- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان

۲۴- دادستان مرکز استان

۲۵- مدیرکل بیمه سلامت استان

۲۶- یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۲۷- رییس شورای اسلامی استان

۲۸- فرمانده ناحیه انتظامی استان

۲۹- فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان.

ب - اعضای متغیر:

۱- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان

۲- مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

۳- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان

۴- مدیرکل تأمین اجتماعی استان

۵ - مدیرکل ثبت احوال استان

۶ - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان

۷- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

۸ - مدیر صندوق بیمه­ اجتماعی کشاورزان

۹- روستاییان و عشایر استان

۱۰- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان

۱۱- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد

۱۲- شهردار مرکز استان

۱۳- رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۴- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

۱۵- مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح استان.

ماده۱۲- وظایف کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به­ شرح زیر است:

الف - تسهیل اجرای تصمیمات شورا­‌‌های­عالی مرتبط از جمله شورای­عالی آموزش و پرورش، شورای­عالی انقلاب فرهنگی و شورای­عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه­ای و مهارتی.

ب - هماهنگی و ایجاد ارتباط بین دستگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز تولیدی و صنعتی و بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی آنها برای توسعه و ارتقای کیفی تولیدات داخلی. 

پ - بررسی و ارایه راهکارهای حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک­های علم و فناوری و شهرک­های فناوری و شرکت­های دانش‌بنیان و کسب و کارهای نوپا و دانش­بنیان با همکاری کارگروه امور اقتصادی، اشتغال و سرمایه­گذاری.

 

ت - تمهید راهکارهایی برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تخصصی سازمان‌ها به ویژه مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در جهت رفع نیاز‌‌‌‌‌های پژوهشی استان و کشور.

 

ث - تمهید برنامه­هایی برای حمایت از تولید علم و فناوری و عرضه نوآوری در استان.

 

ج - بررسی و ارایه راهکارهای تشویق و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

 

چ - هماهنگی و نظارت بر ایجاد بانک‌های اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی استان به منظور ارتقای هم‌افزایی،کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اجرای پژوهش­های غیرضروری و تکراری.

 

ح - بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت­های پژوهشی استان و جهت دادن و هدایت اعتبارات تحقیقاتی کلیه دستگاه­های اجرایی به سمت آن.

 

خ - پیگیری توسعه ارتباط متقابل با مراکز علمی و پژوهشی خارج از کشور.

 

د - پایش و پیگیری وضعیت کمی و کیفی مراکز آموزش­عالی در استان.

 

ذ - تمهید برنامه­هایی برای حمایت از تجاری­سازی ایده­ها، نوآوری­ها، اکتشافات و اختراعات.

 

ر - اتخاذ سیاست­هایی برای انطباق رشته­های تحصیلی مراکز آموزش­عالی متناسب با مزیت­های منطقه­ای و نیازهای بازار کار استان.

 

ز - بررسی راه­های توسعه فضاها و تجهیزات آموزشی و غیرآموزشی.

 

ژ - بررسی و ارایه راهکارهای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور مربوط.

 

س - بررسی و ارایه پیشنهاد اولویت­های نظام آموزش فنی، حرفه­ای و مهارتی استان به تفکیک بخش­های اقتصادی در تمامی سطوح علمی بر اساس آمایش سرزمین.

 

ش - بررسی و ارایه پیشنهاد در زمینه توسعه مشارکت بهره­برداران و نظام­های حرفه­ای و کلیه ذی­نفعان آموزش­های مهارتی در مراحل مختلف.

 

ص - همکاری در تدوین و زمینه­سازی برای استقرار چهارچوب صلاحیت حرفه­ای ملی در استان.

ض - پایش و پیگیری پوشش کامل تحصیلی در مقاطع مختلف با تاکید بر مناطق روستایی و محروم.

ط - پیگیری توسعه آموزش­های مهارتی و کاربردی.

ظ - تمهید برنامه­هایی برای تجلیل از چهره­های برتر پژوهشی و فناوری.

ماده۱۳- اعضای کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری عبارتند از:

الف - اعضای ثابت: 

۱- استاندار (رییس)

۲- رییس سازمان استان (‌دبیر)

۳- یکی از رؤسای دانشگاه­های دولتی مرکز استان به انتخاب رییس شورا

۴- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان و در صورت تعدد با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵ - مدیرکل آموزش و پرورش استان

۶ - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۷- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان

۸ - رییس جهاد دانشگاهی استان

۹- مدیرکل استاندارد استان

۱۰- رییس پارک علم و فناوری استان

۱۱- مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان

۱۲- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

۱۳- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری.

ب - اعضای متغیر :

۱- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان

۲- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

۳- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۴- مدیرکل حفاظت محیط­زیست استان

۵ - مدیرکل هواشناسی استان

۶ - رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

۷- رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

۸ - رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد استانی

۹- رییس بنیاد ملی نخبگان استان

۱۰- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت.

۱۱- فرماندار شهرستان‌ حسب مورد

ماده ۱۴- در اجرای بند (ج) ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با ترکیب و وظایف و اختیارات مندرج در بند یادشده تشکیل می­شود.

تبصره- شورای برنامه­ریزی و توسعه استان می­تواند وظایفی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به کمیته برنامه­ریزی شهرستان محول نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور - اسحاق جهانگیری

 سوابق قبلی (منسوخ):

- آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان