1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.37 امتیاز(30 رای)

پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با انتصاب و مشخص شدن رؤسا و سرپرستان واحدهای مربوط فعالیت خود را شروع کرده است.

به گزارش شناسنامه، به دلیل نقش و جایگاه این سازمان و اهمیت آشنایی با ساختار و تشکیلات و همچنین وظایف هر یک از واحدهای این سازمان برای کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی و ملّی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی (اعم از شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی) و نیز صاحب‌نظران و پژوهشگران در این حوزه، در این مطلب سعی شده است به تدریج نسبت به معرفی این سازمان اقدام شود.

به رغم آنکه سعی شده است در مندرجات این پست از مطالب و اخبار اینترنتی و اطلاعات موثق استفاده شود، اعلام نظر در این خصوص و بهره مند کردن از نظرات اصلاحی و ارسال اطلاعات برای تکمیل این پست به هدف اشتراک گذاری دانسته ها موجب امتنان خواهد بود.

حوزه‌ی ریاست و واحدهای تابعه

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر محمدباقر نوبخت دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
دکتر بردیا صدر نوری دکتر بردیا صدر نوری رییس حوزه ریاست، روباط عمومی و امور بین الملل
 علی رضی  علی رضی رییس مرکز توسعه سیستم ها و فنآوری اطلاعات
 امیر شاه‌حسینی
(سرپرست)
رییس هیأت و هسته گزینش
  رییس دبیرخانه شورای نظارت راهبردی
امیرعلی نعمت الهی امیرعلی نعمت الهی

رییس امور حقوقی و دبیرخانه شورای حقوقی

(در حال حاضر با نام «امور حقوقی و قوانین»)

 یوسف صدیق رییس مرکز حراست

{tab شرح وظایف}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی»، «امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها»، «امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک»، «امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت» و «امور فنآوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 علی صفدری  علی صفدری  سرپرست معاونت
علی جمالی قمی  علی جمالی قمی  رییس امور امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی
 همت‌علی شاه‌نظری  همت‌علی شاه‌نظری  رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها
علی‌رضا شاهپری علی‌رضا شاهپری  رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک
 فردین خرازی  فردین خرازی  رییس امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت
 علاءالدین رفیع‌زاده  علاءالدین رفیع‌زاده  رییس امور فنآوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست»، «امور تلفیق بودجه»، «امور اقتصاد کلان»، «امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی» و «دبیرخانه شورای اقتصاد» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر فرهاد دژپسند دکتر فرهاد دژپسند  معاون 
 دکتر فرخ مسجدی  دکتر فرخ مسجدی  رییس امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست
 احمد محمدخان  رییس امور تلفیق بودجه
 دکتر امیر باقری  رییس امور اقتصاد کلان
 محمدرضا رستمی  رییس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی
 دکتر مجتبی خالصی  رییس دبیرخانه شورای اقتصاد

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور نظام فنی اجرایی»، «امور انرژی»، « امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی»، «امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات» و «دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

غلامرضا شافعی غلامرضا شافعی  معاون
 غلامحسین حمزه مصطفوی  غلامحسین حمزه مصطفوی  رییس امور نظام فنی اجرایی
احمد کفاشی  رییس امور انرژی
 اکبر رحمانی قهرودی رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
 سید هادی نادمی  رییس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات
 سید محمدمهدی متقی  دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور تولیدی

این معاونت از سه زیر مجموعه تحت عناوین « امور صنعت و معدن»، «امور بازرگانی و خدمات مالی» و «امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط} 

 دکتر سید حمید پورمحمدی  دکتر سید حمید پورمحمدی معاون 
 حمید امانی همدانی  رییس امور صنعت و معدن
دکتر مژگان خانلو ساوجبلاغی   رییس امور بازرگانی و خدمات مالی
 حمیدرضا عدل  رییس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای»، «امور آموزش عالی»، «امور فرهنگ، گردشگری و ورزش» و «امور تحقیقات و فنآوری» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 

محمدرضا واعظ مهدوی محمدرضا واعظ مهدوی  معاون 
 علی الهیار ترکمن رییس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای
دکتر غلامرضا گرایی‌نژاد رییس امور آموزش عالی
 دکتر رضا معصومی راد  رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش
 دکتر بهزاد قره‌یاضی  رییس امور تحقیقات و فنآوری

 

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور سلامت»، «امور رفاه اجتماعی»، «امور عمومی و قضایی» و «امور دفاعی و امنیتی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 دکتر سعید نمکی  دکتر سعید نمکی  معاون
 دکتر محمدحسین بدخش  دکتر محمدحسین بدخش  رییس امور سلامت
 دکتر حمید پوراصغری  دکتر حمید پوراصغری  رییس امور رفاه اجتماعی
 علی حیدر نوری  علی حیدر نوری  رییس امور عمومی و قضایی
 دکتر محمود ملکوتی‌خواه  رییس امور دفاعی و امنیتی

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور سلامت»، «امور رفاه اجتماعی»، «امور عمومی و قضایی» و «امور دفاعی و امنیتی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر علیرضا صالح دکتر علیرضا صالح معاون
غلامرضا ادیبی سده غلامرضا ادیبی سده رییس امور منابع انسانی و پشتیبانی
   مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
   رییس مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
محمداسماعیل حسینی فشمی محمداسماعیل حسینی فشمی  رییس امور مجلس و هماهنگی استانها

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • مسعود

  با سلام
  ضمن تشکر و قدردانی برای اطلاعات مفید این صفحه، ایکاش برای کلیه سازمان ها و ارگان مقدور میشد اینکار رو می کردید.. خیلی وبه که مردم مسئولین خودشونو بشناسند... تشششششششششششششکر

  دوشنبه, Jul 2 2018 7:04:13am
 • مصطفی

  سلام
  آقا دست شما درد نکنه و خدا قوت
  واقعا این کا رخوب را ادامه بدید نه تو سایت خو سازمان هست و نه جایی دیگه
  در حالیکه این سازمان یه نهاد حاکمیتی مهمه اما انگار اصلا بروز و آپدیت نیست و در خواب فرو رفته .......
  تشکر و لطفا حتما ادامه بدین این کار خوبتون رو
  من که استفاده کردم و امیدوارم بقیه هم استفاده کنند

  شنبه, Jun 2 2018 1:04:50pm
 • مصطفی دوستی

  سلام.حکم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت استانها رو رییس سازمان اون استان میزنه یا فقط پیشنهاد میده به معاون رییس جمهور؟

  پنج شنبه, May 10 2018 7:43:10pm
 • محمود

  باعرض سلام وتبریک بمناسبت عید سعید باستانی به اطلاع میرساند چارت سازمانی اموزشکده های فنی بشدت دچارمشگل است بطوری که در اموزشکده کوچک ملایر دونفر باپست معاونت اداری ومالی دارند خدمت می کنند وجالب است بعد ازادغام دو اموزشکده فنی وحرفه ای معاون اداری مالی حدف نگردیده وحالا باپست معاونت دارد درمحل مسیول امور مالی خدمت می کند تورابخدا دراین وضعیت بد اقتصادی برسی فرمایید

  شنبه, Mar 24 2018 12:44:28pm
 • مسلمان زاده

  متاسفانه سازمان اداري و استخدامي كشور با سازمان سنجش لابي كردندو قريب به 50 نفر از استخدام كنندگان فاقد شرايط احراز تحصيلي و بعضا ساير شرايطهاي ديگر مي باشند شكر خدا هيچگونه نظارتي هم وجود نداره

  یکشنبه, Mar 4 2018 5:41:01am
 • علی

  از آقای دکتر صدر نوری و آقای دکتر نعمت الهی واقعا باید تشکر کرد برای آن سازمان خیلی زحمت می کشن و مدیریت حراست

  دوشنبه, Feb 19 2018 6:12:25am
 • حبیب اله تیموری زاده

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید خدمت جناب آقای الهیار ترکمن مخواستم بپرسم که حق الزحمه امتحانات سالهای5 9و96 کی پرداخت میشود با تشکر

  دوشنبه, Jan 22 2018 11:13:37am
 • سی حسن

  جناب آقای نوبخت
  در خصوص حقوقامرار معاش کارکنان دولت که به شام شب نیازمند هستند همواره در رسانه و صدا سیما دیگران را به حضرت عباس قسم میدهید که بودجه جاری افزایش نداشته باشه دیدگاه جناب عالی همواره برای اختلاف فاحش حقوق کارکنان منفی در منفی هست؟ حال چگونه حقوق نمایندگان مجلس آن هم در سه ماه مانده به پایان سال 70 درصد افزایش پیدا می کند؟در صورتیکه حقوق 10 میلیونی نمایندگان ظاهری هست چون بچه شیرخواره هم میداند چه امتیازات و مزایایی در اختیار آنهاست از حواله تاکسی گرفته تا امتیاز موبایل و... چرا در فکر کارکنان شریف و بازنشتگان زحمت کش که زیر 2 میلیون حقوق نمی گیرند نیستید؟بعنوان یک نیروی دو پسته به نظر جناب عالی رقم خط فقر چقدره؟

  دوشنبه, Dec 18 2017 5:59:50am
 • محتشم

  با سلام. این لیست خیلی خوب و کاربردیه ولی لطفا بروز رسانی کنید خیلی قدیمیه

  یکشنبه, Oct 29 2017 8:49:04am
 • حمید

  معاون توسعه امور علمی و فرهنگی عوض شده. آقای دکتر نمکی هستند الان

  چهارشنبه, Oct 25 2017 4:53:08am
بارگذاری بیشتر...