1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.48 امتیاز(25 رای)

پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با انتصاب و مشخص شدن رؤسا و سرپرستان واحدهای مربوط فعالیت خود را شروع کرده است.

به گزارش شناسنامه، به دلیل نقش و جایگاه این سازمان و اهمیت آشنایی با ساختار و تشکیلات و همچنین وظایف هر یک از واحدهای این سازمان برای کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی و ملّی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی (اعم از شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی) و نیز صاحب‌نظران و پژوهشگران در این حوزه، در این مطلب سعی شده است به تدریج نسبت به معرفی این سازمان اقدام شود.

به رغم آنکه سعی شده است در مندرجات این پست از مطالب و اخبار اینترنتی و اطلاعات موثق استفاده شود، اعلام نظر در این خصوص و بهره مند کردن از نظرات اصلاحی و ارسال اطلاعات برای تکمیل این پست به هدف اشتراک گذاری دانسته ها موجب امتنان خواهد بود.

حوزه‌ی ریاست و واحدهای تابعه

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر محمدباقر نوبخت دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
دکتر بردیا صدر نوری دکتر بردیا صدر نوری رییس حوزه ریاست، روباط عمومی و امور بین الملل
 علی رضی  علی رضی رییس مرکز توسعه سیستم ها و فنآوری اطلاعات
 امیر شاه‌حسینی
(سرپرست)
رییس هیأت و هسته گزینش
  رییس دبیرخانه شورای نظارت راهبردی
امیرعلی نعمت الهی امیرعلی نعمت الهی

رییس امور حقوقی و دبیرخانه شورای حقوقی

(در حال حاضر با نام «امور حقوقی و قوانین»)

 یوسف صدیق رییس مرکز حراست

{tab شرح وظایف}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی»، «امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها»، «امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک»، «امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت» و «امور فنآوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 علی صفدری  علی صفدری  سرپرست معاونت
علی جمالی قمی  علی جمالی قمی  رییس امور امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی
 همت‌علی شاه‌نظری  همت‌علی شاه‌نظری  رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها
علی‌رضا شاهپری علی‌رضا شاهپری  رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک
 فردین خرازی  فردین خرازی  رییس امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت
 علاءالدین رفیع‌زاده  علاءالدین رفیع‌زاده  رییس امور فنآوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست»، «امور تلفیق بودجه»، «امور اقتصاد کلان»، «امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی» و «دبیرخانه شورای اقتصاد» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر فرهاد دژپسند دکتر فرهاد دژپسند  معاون 
 دکتر فرخ مسجدی  دکتر فرخ مسجدی  رییس امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست
 احمد محمدخان  رییس امور تلفیق بودجه
 دکتر امیر باقری  رییس امور اقتصاد کلان
 محمدرضا رستمی  رییس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی
 دکتر مجتبی خالصی  رییس دبیرخانه شورای اقتصاد

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور نظام فنی اجرایی»، «امور انرژی»، « امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی»، «امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات» و «دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

غلامرضا شافعی غلامرضا شافعی  معاون
 غلامحسین حمزه مصطفوی  غلامحسین حمزه مصطفوی  رییس امور نظام فنی اجرایی
احمد کفاشی  رییس امور انرژی
 اکبر رحمانی قهرودی رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
 سید هادی نادمی  رییس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات
 سید محمدمهدی متقی  دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور تولیدی

این معاونت از سه زیر مجموعه تحت عناوین « امور صنعت و معدن»، «امور بازرگانی و خدمات مالی» و «امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط} 

 دکتر سید حمید پورمحمدی  دکتر سید حمید پورمحمدی معاون 
 حمید امانی همدانی  رییس امور صنعت و معدن
دکتر مژگان خانلو ساوجبلاغی   رییس امور بازرگانی و خدمات مالی
 حمیدرضا عدل  رییس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای»، «امور آموزش عالی»، «امور فرهنگ، گردشگری و ورزش» و «امور تحقیقات و فنآوری» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 

محمدرضا واعظ مهدوی محمدرضا واعظ مهدوی  معاون 
 علی الهیار ترکمن رییس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای
دکتر غلامرضا گرایی‌نژاد رییس امور آموزش عالی
 دکتر رضا معصومی راد  رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش
 دکتر بهزاد قره‌یاضی  رییس امور تحقیقات و فنآوری

 

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور سلامت»، «امور رفاه اجتماعی»، «امور عمومی و قضایی» و «امور دفاعی و امنیتی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 دکتر سعید نمکی  دکتر سعید نمکی  معاون
 دکتر محمدحسین بدخش  دکتر محمدحسین بدخش  رییس امور سلامت
 دکتر حمید پوراصغری  دکتر حمید پوراصغری  رییس امور رفاه اجتماعی
 علی حیدر نوری  علی حیدر نوری  رییس امور عمومی و قضایی
 دکتر محمود ملکوتی‌خواه  رییس امور دفاعی و امنیتی

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور سلامت»، «امور رفاه اجتماعی»، «امور عمومی و قضایی» و «امور دفاعی و امنیتی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر علیرضا صالح دکتر علیرضا صالح معاون
غلامرضا ادیبی سده غلامرضا ادیبی سده رییس امور منابع انسانی و پشتیبانی
   مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
   رییس مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
محمداسماعیل حسینی فشمی محمداسماعیل حسینی فشمی  رییس امور مجلس و هماهنگی استانها

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
 • علی

  از آقای دکتر صدر نوری و آقای دکتر نعمت الهی واقعا باید تشکر کرد برای آن سازمان خیلی زحمت می کشن و مدیریت حراست

  دوشنبه, Feb 19 2018 6:12:25am
 • حبیب اله تیموری زاده

  ضمن عرض سلام وخسته نباشید خدمت جناب آقای الهیار ترکمن مخواستم بپرسم که حق الزحمه امتحانات سالهای5 9و96 کی پرداخت میشود با تشکر

  دوشنبه, Jan 22 2018 11:13:37am
 • سی حسن

  جناب آقای نوبخت
  در خصوص حقوقامرار معاش کارکنان دولت که به شام شب نیازمند هستند همواره در رسانه و صدا سیما دیگران را به حضرت عباس قسم میدهید که بودجه جاری افزایش نداشته باشه دیدگاه جناب عالی همواره برای اختلاف فاحش حقوق کارکنان منفی در منفی هست؟ حال چگونه حقوق نمایندگان مجلس آن هم در سه ماه مانده به پایان سال 70 درصد افزایش پیدا می کند؟در صورتیکه حقوق 10 میلیونی نمایندگان ظاهری هست چون بچه شیرخواره هم میداند چه امتیازات و مزایایی در اختیار آنهاست از حواله تاکسی گرفته تا امتیاز موبایل و... چرا در فکر کارکنان شریف و بازنشتگان زحمت کش که زیر 2 میلیون حقوق نمی گیرند نیستید؟بعنوان یک نیروی دو پسته به نظر جناب عالی رقم خط فقر چقدره؟

  دوشنبه, Dec 18 2017 5:59:50am
 • محتشم

  با سلام. این لیست خیلی خوب و کاربردیه ولی لطفا بروز رسانی کنید خیلی قدیمیه

  یکشنبه, Oct 29 2017 8:49:04am
 • حمید

  معاون توسعه امور علمی و فرهنگی عوض شده. آقای دکتر نمکی هستند الان

  چهارشنبه, Oct 25 2017 4:53:08am
 • علیخانی

  باتشکراززحمات ارزشمنددکترسیدحمیدپورمحمدی جای دارددردولت ازایشان به عنوان فردشایسته دلسوزمتفکرومتدین وپرتلاش یادکن وازسمت های بالاترازایسان بهره مندشودباسماس

  سه شنبه, Aug 29 2017 7:47:44pm
 • آرش

  یک سوال از جناب آقای ن ب دارم در مورد کاهش ریالی احکام کارکنان سازمان مدیریت استان ها که در تاریخ 1/7/94 بیست درصد از حقوقشان کاهش یافت لطفا به خودتان نمره چند میدهید؟ نمره 22 یا بالاتر؟

  چهارشنبه, Aug 16 2017 8:40:16am
 • صابر آریامه

  احتراماً بنده جزو نفرات اول کنکور خرداد سال 1357 ، فوق لیسانس حقوق و کارشناس دارای رتبه عالی امور شوراها ی استانداری آذربایجان شرقی به علت عدم اطلاع رسانی سازمان متبوع( تأکید دارم که اطلاع رسانی نکرده اند و گرنه سریعاً پاسخ می دادند که اظهارات مزبور صحت ندارد و ...) اواخر اسفند ماه سال 1391 از طرق غیررسمی به نخبگی خود پی برده و نهایتاً حکم کارگزینی با تاریخ اجرا از اوایل سال 1394 در این خصوص برای اینجانب صادر گردید. نظر بر اینکه حکم اصداری ، حقوق و مزایای متعلق به سنوات قبل یعنی از تاریخ اولین تصویبنامه مربوط به نخبگان (تصویبنامه شماره 17814/ت 30987هـ مورخ 1383/7/12 هیأت محترم وزیران) لغایت سال 1393 را ندیده گرفته و حتی علیرغم قصور دستگاه متبوع در اطلاع رسانی ، مصدّع را مقصّر این بی اطّلاعی قلمداد می نماید! اینک با توجه به اینکه طبق رأی وحدت رویّه شماره 17 مورخ 1389/2/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه افرادی که قبل از تصویب آیین نامه یاد شده در تاریخ 1383/7/12 از شرایط و ویژگی مذکور برخوردار بوده اند؛ به عنوان نخبه شناخته شده و از تاریخ تصویب آیین نامه از مزایای مندرج در آن بهره مند می گردند و نیز نظریه شماره 89514/ 17007 مورخ 1391/5/14مدیر کل محترم حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور مشعر بر اینکه در ماده (۲) تصویبنامه شماره 247285/ت 47050هـ - 1390/12/5 فوق تصريح شده است «كارمنداني» كه قبل از ابلاغ اين آئين نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند مشمول مزاياي اين آئين نامه قرار گيرند.لذا در مواردي كه كارمندان قبلاً به موجب تصويب نامه هيأت وزيران نخبه شده اند (از جمله بر اساس تصويب نامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷ه‍ مورخ ۱۳۸۳/۷/۱۲) به صراحت ماده (۲)، مشمول مزاياي آئين نامه شده اند و در اين موارد اعمال ماده (۱) آئين نامه فوق الذكر موضوعيت ندارد زيرا در غير اين صورت اساساً وضع ماده (۲) تصويب نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰ه‍ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ مستقل از ماده (۱) مورد نداشت مضافاً اينكه بخشنامه معاونت محترم توسعه مديريت و نيروي انساني در مقام اصلاح و تغيير تصويب نامه دولت نمي باشد تا از اين جهت حكم مستقل ماده (۲) آئين نامه را منتفي نمايدمستدعی است مقرر فرمایید جهت احقاق حق و پرداخت مطالبات معوق اینجانب از تاریخ 1383/7/12 لغایت سال 1393 اقدام عاجل معمول فرمایند.هر چند تورم موجود استیفای کامل حقوق را غیرمنتظره ساخته است.

  یکشنبه, Aug 13 2017 8:16:52am
 • ناصر از کرج

  باسلام ادب درخصوص کارت یا رتبه پیمانکاران نظر ی داشتم .چرارتبه بنام مدیر عامل صادر میشه ؟ مدیرعامل یک شخصیت اجرایی است ممکن است هیئت مدیره بخواهد انرا جابجاکند دچار مشگل خواهند شد .کارت ازبرایند امتیاز چند مجموعه بدست میاد. امتیاز هیئت مدیره و توان مالی رتبه های بالا از تجربه کاری و . بنابراین در صورتیکه مثل قدیم بنام شرکت باشد بهتر و قانون مند تر است

  سه شنبه, Jul 11 2017 12:49:40pm
 • علی

  با سلام و ضمن تشکر از همه شما عزیزان در خصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان.لطفا مطالبات مربوط به مرخصی استفاده نشده بازنشستگان فرهنگی ۹۵ را هم پرداخت فرمایید. با تشکر

  یکشنبه, Jul 9 2017 9:10:07pm
بارگذاری بیشتر...