پس از احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با انتصاب و مشخص شدن رؤسا و سرپرستان واحدهای مربوط فعالیت خود را شروع کرده است.

به گزارش شناسنامه، به دلیل نقش و جایگاه این سازمان و اهمیت آشنایی با ساختار و تشکیلات و همچنین وظایف هر یک از واحدهای این سازمان برای کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی و ملّی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی (اعم از شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی) و نیز صاحب‌نظران و پژوهشگران در این حوزه، در این مطلب سعی شده است به تدریج نسبت به معرفی این سازمان اقدام شود.

به رغم آنکه سعی شده است در مندرجات این پست از مطالب و اخبار اینترنتی و اطلاعات موثق استفاده شود، اعلام نظر در این خصوص و بهره مند کردن از نظرات اصلاحی و ارسال اطلاعات برای تکمیل این پست به هدف اشتراک گذاری دانسته ها موجب امتنان خواهد بود.

حوزه‌ی ریاست و واحدهای تابعه

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر محمدباقر نوبخت دکتر محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
دکتر بردیا صدر نوری دکتر بردیا صدر نوری رییس حوزه ریاست، روباط عمومی و امور بین الملل
 علی رضی  علی رضی رییس مرکز توسعه سیستم ها و فنآوری اطلاعات
 امیر شاه‌حسینی
(سرپرست)
رییس هیأت و هسته گزینش
  رییس دبیرخانه شورای نظارت راهبردی
امیرعلی نعمت الهی امیرعلی نعمت الهی

رییس امور حقوقی و دبیرخانه شورای حقوقی

(در حال حاضر با نام «امور حقوقی و قوانین»)

 یوسف صدیق رییس مرکز حراست

{tab شرح وظایف}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی»، «امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها»، «امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک»، «امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت» و «امور فنآوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 علی صفدری  علی صفدری  سرپرست معاونت
علی جمالی قمی  علی جمالی قمی  رییس امور امور برنامه‌ریزی، تأمین و بهسازی نیروی انسانی
 همت‌علی شاه‌نظری  همت‌علی شاه‌نظری  رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها
علی‌رضا شاهپری علی‌رضا شاهپری  رییس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک
 فردین خرازی  فردین خرازی  رییس امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیأت عالی نظارت
 علاءالدین رفیع‌زاده  علاءالدین رفیع‌زاده  رییس امور فنآوری‌های مدیریتی، مدیریت عملکرد و دبیرخانه شورای عالی اداری

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت هماهنگی برنامه و بودجه

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست»، «امور تلفیق بودجه»، «امور اقتصاد کلان»، «امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی» و «دبیرخانه شورای اقتصاد» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر فرهاد دژپسند دکتر فرهاد دژپسند  معاون 
 دکتر فرخ مسجدی  دکتر فرخ مسجدی  رییس امور برنامه‌ریزی، آمایش سرزمین و محیط زیست
 احمد محمدخان  رییس امور تلفیق بودجه
 دکتر امیر باقری  رییس امور اقتصاد کلان
 محمدرضا رستمی  رییس امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی
 دکتر مجتبی خالصی  رییس دبیرخانه شورای اقتصاد

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی

این معاونت از پنج زیر مجموعه تحت عناوین «امور نظام فنی اجرایی»، «امور انرژی»، « امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی»، «امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات» و «دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

غلامرضا شافعی غلامرضا شافعی  معاون
 غلامحسین حمزه مصطفوی  غلامحسین حمزه مصطفوی  رییس امور نظام فنی اجرایی
احمد کفاشی  رییس امور انرژی
 اکبر رحمانی قهرودی رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
 سید هادی نادمی  رییس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات
 سید محمدمهدی متقی  دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور تولیدی

این معاونت از سه زیر مجموعه تحت عناوین « امور صنعت و معدن»، «امور بازرگانی و خدمات مالی» و «امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط} 

 دکتر سید حمید پورمحمدی  دکتر سید حمید پورمحمدی معاون 
 حمید امانی همدانی  رییس امور صنعت و معدن
دکتر مژگان خانلو ساوجبلاغی   رییس امور بازرگانی و خدمات مالی
 حمیدرضا عدل  رییس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور علمی و فرهنگی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای»، «امور آموزش عالی»، «امور فرهنگ، گردشگری و ورزش» و «امور تحقیقات و فنآوری» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 

محمدرضا واعظ مهدوی محمدرضا واعظ مهدوی  معاون 
 علی الهیار ترکمن رییس امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای
دکتر غلامرضا گرایی‌نژاد رییس امور آموزش عالی
 دکتر رضا معصومی راد  رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش
 دکتر بهزاد قره‌یاضی  رییس امور تحقیقات و فنآوری

 

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور سلامت»، «امور رفاه اجتماعی»، «امور عمومی و قضایی» و «امور دفاعی و امنیتی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

 دکتر سعید نمکی  دکتر سعید نمکی  معاون
 دکتر محمدحسین بدخش  دکتر محمدحسین بدخش  رییس امور سلامت
 دکتر حمید پوراصغری  دکتر حمید پوراصغری  رییس امور رفاه اجتماعی
 علی حیدر نوری  علی حیدر نوری  رییس امور عمومی و قضایی
 دکتر محمود ملکوتی‌خواه  رییس امور دفاعی و امنیتی

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}


معاونت امور مجلس، استان‌ها و پشتیبانی

این معاونت از چهار زیر مجموعه تحت عناوین «امور سلامت»، «امور رفاه اجتماعی»، «امور عمومی و قضایی» و «امور دفاعی و امنیتی» تشکیل شده است.

{tab معرفی رؤسای مربوط}

دکتر علیرضا صالح دکتر علیرضا صالح معاون
غلامرضا ادیبی سده غلامرضا ادیبی سده رییس امور منابع انسانی و پشتیبانی
   مدیر کل امور مالی و ذیحسابی
   رییس مرکز اسناد، مدارک و انتشارات
محمداسماعیل حسینی فشمی محمداسماعیل حسینی فشمی  رییس امور مجلس و هماهنگی استانها

 

{tab شرح وظایف امور}

در حال تکمیل...

 
{/tabs}

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (33)

بار گذاری نظرات قدیمی تر
 • با سلام. آخرین بخشنامه و دستورالعمل معتبر در زمینه تبدیل وضعیت به پیمانی این بخشنامه است که با توجه به شرایط شما که نام بردید مشمول شما نمی شود. همچنین هیچ امکانی برای تبدیل قرارداد از طرحی به جاری در مقررات پیش بینی نشده است.

 • باسلام خدمت آقای رضایی محترم من کارمند قراردادی اداره راه استان سیستان و بلوچستان از 1/8/87 بصورت قراردادروزمزدموقت تا پارسال که قراردادم به خرید خدمت تبدیل شد با مدرکه لیسانس عمران و به عنوان نقشه‌بردار آیابخشنامه ای هست که برای تغییر وضعیت به کار معین بتوانم به آن متوسل شده و داد خواست به دیوان عدالت اداری بفرستم شاید ان شالله ما هم از جاری حقوق بگیریم نه از طرح . با تشکر فراوان

 • با سلام ، من معلول جسمی هستم و بیش از 6 سال در سازمان میراث فرهنگی مشغول هستم و تمام مراحل پیمانی رو انجام دادم پول خزانه هم 7 ماه پیش واریز کردم کارشناسان مربوطه هم امضا کردن فقط مونده امضا آقای قمی که نامه من تو کارتابل ایشون هست و بعد چند ماه هنوز امضا نشده میخواستم بدونم چقدر طول میکشه تا حکمو امضا کنن؟

 • با سلام و عرض ادب . سوالی داشتم در خصوص اینکه آیا بکارگیری فوق لیسانس در پست کاردانی در بدو استخدام و
  ورود به سازمان یا نهاد استخدام کننده از نظر قوانین استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی ممکن و شدنی است یا خیر. با سپاس از اینکه دقیق پاسخ بدهید ممنون میشوم.

 • با سلام. با توجه به این که آرای نهایی هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری همگی ناظر بر عدم ابطال یک مصوبه، تصمیم یا اقدام هستند، اساساً اجرایی هم در مورد آنها متصور نیست. فقط اقدامات و تصمیمات مورد شکایت را معتبر می‌داند.
  در جایی هم که این هیأت نظر بر امکان ابطال داشته باشد، آن را از طریق خودِ هیأت عمومی انجام می‌دهد و به شخصه حق ابطال ندارد.

 • جناب آقای رضایی با سلام و احترام و خسته نباشید
  لطفا در خصوص آرای هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری توضیح بفرمایید که قابلیت اجرا توسط دستگاه های اجرایی دارد یا خیر ؟

 • سلام.خانم زهرا اربابی که قبلاً معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان بودند اکنون در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هستند میخواستم بدانم در چه قسمتی سمت یا مسئولیت دارند چون کار مهم و ضروری دارم.ممنون

 • این بار بدلیل کسر 20 درصدی حقوق کارکنان سازمان از تاریخ 1/7/94 که توسط سازمان مدیریت برای کارکنا کسر گردید ما این مرحله بدلیل عدم پی گیری آقای نوبخت جهت برگشت 20 درصد به آقای روحانی رای نمی دهیم

 • با عرض سلام ببخشید آقایی محمدرضا شعبانی امورمجلس بودند الان کجاند بخدا کار مهم دارم کجاند الان بعد از این سمت چه مسؤلیتی دارند؟؟؟؟؟

 • آسیب دیده از مملکت

  ابزار مدیریت

  با سلام
  چرا در بخشنامه 899909 مورخ 95/9/24 مجددا به نیروهای کارمعین اجحاف شده است چرا موقع عیدی که می شود کارمند حساب می شویم و موقع استفاده از مرخصی کارگر !!!! چرا میزان مبلغ اضافه کاری اینگونه نیروها مانند قانون کار نیست چرا اینقدر اجحاف می کنید آیا نیروهای کارمعین باید جوابگوی دزدی های این مملکت را بدهند و از جیب اینگونه افراد کسر گردد آیا عدالت علی در قانون شما اینگونه اجرا می شود حتی در کشورهای کمونیستی نیز اینچنین بین نیروها تفاوت قائل نمی شوند