فراخوان نظرات، پيشنهادها و طرح هاي كليه دستگاه هاي اجرايي به منظور ايجاد تحول در اداره امور كشور (بخشنامه شماره ۱۱۸۱۵/۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به تمامي دستگاه هاي اجرايي

با ياري خداوند قادر متعال، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بنا دارد با توجه به سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و همچنين، تأكيدات ويژه رييس جمهور محترم جناب آقاي دكتر روحاني بر  ايجاد تحول در اداره امور، اهداف زير را در دستور كار دستگاه هاي اجرايي كشور قرار دهد.

- اعتماد سازي و افزايش رضايت مندي مردم از خدمات دولتي

- دانش گرايي و شايسته سالاري

- ارتقاي انضباط اجتماعي و وجدان كاري

- رعايت عدالت در نظام جبران خدمات مبتني بر عملكرد

- چابك و متناسب و منطقي سازي ساختارها و تشكيلات دستگاه هاي دولتي

- تمركز زدايي اداري و سازماني

- شفاف سازي حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري

- افزايش استفاده از ظرفيت هاي مردمي و بخش غيردولتي در اداره امور كشور

- قانون گرايي

- ترويج و گسترش فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي در قبال مردم

- نوآوري، ابتكار و ترويج و گسترش روحيه اميد و خدمتگزاري

برنامه ريزي و سازماندهي براي دستيابي به اهداف فوق بر اساس تجربيات ارزشمند گذشته و ظرفيت هاي موجود سرمايه انساني در نظام اداري كشور در حال انجام است.

انتظار دارد نظرات، پيشنهادها و طرح هاي خود را به منظور ايجاد تحول در اداره امور كشور، در راستاي تحقق اهداف مورد اشاره و دستيابي به اهداف مندرج در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران به اين معاونت ارسال و در اين حركت گسترده ملي، نقش و مشاركت مؤثر ايفا نماييد.

پيشاپيش از مشاركت مؤثر و فعال تمامي خدمتگزاران صادق و توانمند نظام اداري كشور تشكر و قدرداني مي‌نمايد.

محمد عسكري آزاد- جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

 

تصاویر کوچک فایل پیوست تصاویر کوچک فایل پیوست برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید  نام: 200-92-11815.JPG مشاهده: 0 حجم: 73.6 کیلو بایت