نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه مربوط به افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه‌درصد (نامه شماره 16672/هـ ب مورخ 1/3/1397 رییس مجلس شورای اسلامی)

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162655/ت55179هـ مورخ 19/12/1396، موضوع: «افزایش امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور تا پنجاه درصد، موضوع تصویب‌نامه شماره 162862/ت54057هـ مورخ 21/12/1395»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- نظر به این‌که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مفاد آن از جمله بند «الف» ماده (50) آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68)‌ و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یکساله تا انتهای سال 1395 نافذ و از ابتدای سال 1396 منقضی است و به اجرا درآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به سر آمده، نیازمند قانون جدید است، بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرایی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مألاً مغایر قانون است.

2- نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68)‌و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به صراحت میزان آن را تعیین کرده است، علیهذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح نبودن به میزان تعیین شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی شده در قانون باشد، مغایر قانون است.

3- با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علیهذا بند (2) مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.

4- از آنجا که طبق بند «ن» ماده (28)‌ قاون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- «تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها .. در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تأمین شده باشد.» بنابراین، بند «1» مصوبه از حیث عدم پیش‌بینی بار مالی ناشی از افزایش جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با قانون است.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
 • ایامصوبه هیت وزیران به شماره ۱۶۲۶۵۵ت۵۵۱۷۹که براساس ان۵۰درصدحقوق کارمندان سازمان امورمالیاتی شده شمالم کارمندانی که درسال ۹۵ شاغل بوده درپایان سال۹۵بازنشسته شده را شامل میشود

  شنبه, Jun 23 2018 3:09:27pm
  پاسخ
 • جناب لاریجانی چند سال قبل حقوق کارمندان دادگستری رو بالا بردند که مثلا از بروز رشوه جلوگیری بشه .. انها قضاوت جان مردم می کنند و ممیزان مالیاتی قضاوت مال مردم.. از قدیم هم گفته اند جان طرف رو بگیر ولی مالش رو نگیر.. شما خبر دارید کارمندان مالیاتی تا چه موقع شب در اداره هستند و با چه بدبختی بودجه سال رو وصول می کنند.. بخدا فحشها و توهینها می,شنوند و تا دیر وقت شب کار می کنن.. واقعا ابلهانه است که با معلمان یا کارمندان کشاورزی مقایسه بشوند... اخه چرا احکام ادارات دولتی مثله برق و اب و فرودگاه رو نمی بینید و چشم زدید به دریافتی مالیاتی ها و دم از بی عدالتی می زنید.. بخدا عین نا عدالتی است که قرار باشه بدون در نظر گرفتن نوع کار به کارمندان حقوق داد..جای تامل داره اقایون...

  جمعه, Jun 1 2018 9:27:36am
  پاسخ
 • آیا مجلس نمی توانست علاوه بر موارد فوق به لایحه اصلاحیه و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره می نمود و می گفت با توجه به اینکه این لایحه در حال بررسی است و افزایش سقف جداول فصل دهم در آن درنظر گرفته شده است دولت محترم می بایست این موضوع را در این لایحه برای تمام مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ببیند تا از ناعدالتی جلوگیری نموده و موجب نارضایتی کارمندان نشود!!!!!

  سه شنبه, May 29 2018 2:34:51pm
  پاسخ